ANA SAYFA

ATATÜRK ALBÜMÜ

FATİH AKYÜZ KİM?

KONULAR

FEN BİLGİSİ

EĞİTİM SİTELERİ

İLGİNÇ

REHBERLİK

FEN DRAMALARI

FEN BULMACALARI

FEN ŞİİRLERİ

SUNULAR

BİLİMSEL ÇALIŞMA

BASINDA FENOKULU

EĞİTİM KİTAPLARI

HABER

OYUN

YENİLER

ŞİİR

ZİYARETÇİ DEFTERİ

İLETİŞİM

EĞİTİM PROGRAMLARI

MATEMATİK

TÜRKÇE

SOSYAL

DİN

İNGİLİZCE

RESİM

MÜZİK

1.SINIF

2.SINIF

EkleÇıkarForumda Tartışıyoruz.Fenbilgini-e-posta

Mail adresiniz:

Kime:

Konu :

Mesaj :


  

ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÖLÇÜLMESİ VE GÜÇ :

 

a) ELEKTRİK SAYAÇLARI :            Kullandığımız veya harcadığımız elektrik enerjisinin miktarını ölçen araçlara elektrik sayacı denir. Evde kullandığımız elektrikli alet sayısı arttıkça sayacın ibresi daha hızlı döner. Elektrik sayaçları harcanan enerjiyi doğrudan Kilowat-saat olarak gösterirler.  Alternatif akım enerjisini ölçen sayaçlar indüksiyon esasına göre çalışırlar. Kullanıldığı yere göre bir fazlı, üç fazlı gibi çeşitleri vardır.

Sayacımızda bugün için  220 kwh görünsün 1 hafta sonra gösterge 260 kwh gösteriyorsa biz o hafta 40 kwh elektrik enerjisi kullanmış oluruz.

ENERJİ HESAPLAMALARI,GÜÇ VE BİRİMİ,KİLOWATT SAAT VE ENERJİ TASARRUFU :

  Elektrikli aletlerin üzerinde güç değerleri watt veya kilowatt olarak yazılıdır. Bu değerler o aletin 1 saatte harcadığı güçtür.

 

ELEKTRİKSEL GÜÇ : Bir iletken üzerinden birim zamanda harcanan enerjiye Elektriksel Güç denir. (P) ile gösterilir.

 

Elektriksel Güç = Harcanan enerji/Zaman

 

P=W/t  ile hesaplanır.     ( Watt= joule/sn)

 

Elektrik enerjisi = Elektriksel güç x Zaman

W = P . t      (Joule= watt . saniye)

 

Sonuçta şu bağıntıda kullanılır.

 

P = W/t    ( W = V . I .t ) olduğundan

P = V . I . t /t            P= V . I  bağıntısı da  kullanılır. Burada

P= Volt . Amper  = Watt olur

BAZI EŞİTLİKLER :

1 Kw = 1000 w       1w = 0,001 kw

 1kwh = 3.600.000 joule

1 wh= 3600 joule

1 saat = 3600 saniye

W= V . I .t = volt . amper. Saniye = joule

P = V . I   = Volt . amper = watt

P= W/t      = joule /saniye = watt

W= P . t

Pratikte elektrik enerjisi birimi kwh olarak alınır.

 

PROBLEM 1 : Bir elektrik devresi 22o voltluk gerilim ile10 dakika çalıştırılmaktadır. Devreden geçen akım şiddeti 2 amper olduğuna  göre devrenin harcadığı elektrik enerjisini joule ve kilowat-saat cinsinden hesaplayınız ?

ÇÖZÜM :  W = V . I . t    W= 2.220.600   W= 264000 joule bulunur.

 

3.600.000 joule      1kwh olursa

264.000   joule      kaç kwh eder

X= 264000/3600000 kwh           X=0,073  kwh

 

PROBLEM 2 : Bir elektrik ısıtıcı 220 voltluk prize takıldığında devreden geçen akım şiddeti 4 amper olduğuna ısıtıcının gücünü bulunuz. B) ısıtıcı 1 saat çalıştırıldığında harcadığı elektrik enerjisini kilowatt-saat cinsinden hesaplayınız .

ÇÖZÜM : P = V . I         P = 4 . 220   P= 880 w

b)     P= 880 w = 0.88 kw

          P=W/t      W= 0,88.1    W= 0,88 kwh

 

PROBLEM 3: Gücü 75 W olan bir lambanın bir saatte tükettiği enerji ne kadardır ?

ÇÖZÜM : W = P . t      W= 75 w . 3600 sn      W= 250.000 joule

  Aynı lambanın bir günde harcadığı enerji

W= 24saat . 250000 joule = 6.000.000 joule

 

PROBLEM 4 : Gücü 1250 watt olan bir ısıtıcının 3 saatte tükettiği enerjiyi hesaplayalım.

ÇÖZÜM : 1000 wh = 1kwh          1250wh =1,25 kwh

        W= P . t     W= 1.25 kw . 3 saat      W= 3.75 kwh

 

PROBLEM 5: 220 voltluk şehir gerilimine bağlandığında üzerinden 2 amperlik akım geçiren televizyonunu bir saat kullanıyoruz.

a)       harcanan elektrik enerjisi kaç jouledir ?

b)       harcanan elektrik enerjisi kaç wh dir ?

ÇÖZÜM :  a)    1 saat = 3600 saniye

W= P . I . t    W= 220 . 2 . 3600 = 1.584.000 joule

c)       zaman birimi saat cinsinden alınmalıdır.

W= P . I .t     W= 220 . 2. 1       W= 440 wh

 

PROBLEM 6: Bir evde 100 wattlık 2 lamba 5 saat,1200 wattlık elektrik fırını 3 saat,25 wattlık televizyon 4 saat kullanılıyor.

a)       Bir günde harcanan enerji kaç kwh dir ?

b)       Bir ayda harcanan enerji kaç kwh dir ?

c)       Kwh i 1200 liradan bir aylık elektrik masrafını bulunuz.

ÇÖZÜM : Kullanılan araçlarının her birinin harcadığı enerjiyi ayrı ayrı bulalım.

W = P . t  = 100 . 2 = 1000 wh ( lamba)

W = P . t =   1200 .3  = 3600 wh (fırın)

W = P . t = 25 . 4 =  100 wh

Toplam enerji = 1000 + 3600 + 100 = 4700 wh  = 4,7 kwh bulunur.

b) Bir aylık elektrik enerjisi = 4,7 kwh . 30 gün = 141 kwh

c)  1kwh           1200 lira ise

    141 kwh          kaç lira

 X= 141 . 1200 /1      X= 169200 liralık  elektrik masrafı olur.

PROBLEM 7 : Bir evde 75 wattlık 4 lamba günde 6 saat,1000 wattlık elektrik fırını 2 saat,40 wattlık televizyon günde 5 saat,2100 wattlık bulaşık makinesi haftada ortalama 3 saat,500 wattlık ütü haftada 2 saat,2000 wattlık çamaşır makinesi haftada 3 saat kullanılmaktadır. Kwh 1200 liradan bu evin bir aylık masrafını bulunuz .

ÇÖZÜM : lambanın bir ayda harcadığı enerji :

       Toplam güç = 75 . 4 = 300 watt

       Toplam zaman = 6. 30 = 180 saat

       W = P . t    = 300 . 180  = 54000 wh  = 54 kwh

       Elektrik fırının bir ayda harcadığı enerji

        Toplam güç = 1000 watt

       Toplam süre = 2. 30 = 60 saat

       W = P . t   W= 1000 . 60    W= 60000 wh = 60 kwh

       Televizyonun bir ayda harcadığı enerji :

       Toplam güç = 40 watt

       Toplam süre = 5 .30 = 150 saat

       W = P . t  = 40 . 150 = 6000 = 6 kwh

       Bulaşık makinesinin bir ayda harcadığı enerji :

      Toplam güç = 2100 watt

       Toplam süre 3 . 4 = 12 saat

       W =P . t = 2100 .12 = 25200 wh = 25,2  kwh

       Çamaşır makinesinin bir ayda harcadığı enerji

       Toplam güç = 500 watt

        Toplam süre = 2 . 4 = 8 saat

      W = P . t = 500 . 8 = 4000 wh = 4 kwh

 Toplam elektrik enerjisi = 54 + 60 + 6 + 25,2 + 24 + 4 = 173,2 kwh

 

1     kwh i            1200 lira ise

173,2 kwh               kaç lira ise

 

X= 173,2 . 1200 / 1    X= 207,840 elektrik masrafı olur.

 

PROBLEM 8 : çamaşır makinesinin bir ay boyunca harcadığı elektrik enerjisini hesaplayınız. Çamaşır makinesini haftada 2 saat çalıştırdığınızı var sayınız. Dolayısıyla ayda 8 saat çalışmış olacaktır.

ÇÖZÜM :   P = 2100 w = 2,1 kw

         P = W / t     W= P . t     W = 2,1 . 8   W= 16,8 kwh bulunur.

Elektrik enerjisinin kilowat-saati 675 Tl  olduğuna göre

16,8 . 675 = 11340 Tl harcanmış olur.

 

PROBLEM 9 : Güçleri 75 watt olan 4 lamba her gün 5 saat boyunca yandığına göre bir ay boyunca ödeyeceğiniz para kaç Tl dir ?

( kwh i 675 liradan)

ÇÖZÜM : P = 75 . 4 = 300 w = 0,3 kw

P = W/t    W= P . t    W= 0,3 . 5 = 1,5 kwh  ( 1günde harcadığı)

W= 1,5 kwh . 30 = 45 kwh ( 30 günde harcadığı) bulunur.

45 kwh . 675 = 30375 Tl harcanmış olur.

 

PROBLEM 10 : Bir elektrik sobası 220 voltluk prize takıldığında devreden 5 amper akım geçiyor. Bu sobanın gücünün ve 2 saatte harcadığı enerjiyi bulunuz.

ÇÖZÜM :  P = V . I    P= 220 . 5    P= 1110 watt

         W = P . t    W= 1100 . 2     W= 2200 joule   W = 2,2 kwh

PROBLEM 11 : Gücü 2100 watt olan bir çamaşır makinesi günde ortalama 2 saat çalıştırılıyor. Bu makinenin bir ayda harcadığı elektrik enerjisini hesaplayınız.

ÇÖZÜM :   p = 2100 w  = 2,1 Kw

         W = P . t      W= 2,1 . 2      W= 4,2 kwh

Bir ayda harcanan elektrik enerjisi

4,2 . 30 = 126 kwh  bulunur.

 

PROBLEM 12 : Gücü 75 watt olan 4 ampul her gün 5 saat sürekli ışık veriyor. Elektriğin Kwh i 8000 Tl. olduğuna göre bir ay boyunca ödeyeceğiniz parayı hesaplayınız.

ÇÖZÜM :  W =  P . t    W = 0,3 . 5   W= 1,5 kwh ( 1 günde harcadığı)

   W= 1,5 . 30 = 45 kwh ( 30 günde harcadığı) bulunur.

Ödenecek para :    45 . 8000 = 360.000 Tl dir.

 

PROBLEM 13 : Gücü 300 watt olan bir müzik seti 20 dakika çalıştırılıyor. Bu sürede,müzik setinin harcadığı enerjiyi joule ve kwh olarak bulunuz.

ÇÖZÜM :   t= 20 . 60     t= 1200 saniye

      W = P . t     W = 300 . 1200    W = 360000 joule bulunur.

Bu enerji kwh olarak bulabilmek için gücü kw ve zamanı saat almak gerekir.

 P = 300 w = 0,3 kw                t= 20 dk = 20/60    t= 1/3 saat

 

W = P . t   W = 0,3 . 1/3       W = 0,1 kwh bulunur

 

PROBLEM 14:  Bir evde 75 w lık 4 ampul ve 100 w lık 2 ampul günde ortalama olarak 5 saat ışık vermektedir. Elektriğin kilowatsaatini

600 Tl kabul ederek,bu evin bir aylık (30 günlük) aydınlanma giderini hesaplayınız.

ÇÖZÜM : P = 75 . 4 + 100 . 2 = 500 w = 0,5 kw

        T = 5 . 30 = 150 saat

 W= P . t  = 0,5 . 150      W = 75 kwh

 Enerjinin parasal değeri  : 75 . 600 = 45000 Tl dir

 

PROBLEM 15 : Evinizdeki radyonun günde 10 saat çalıştığını kabul ederek 1 günde harcadığı enerjiyi

a) joule    b) Kwh  olarak bulunuz. (radyonun gücünü 2,5 w alınız)

ÇÖZÜM : a) Enerjiyi joule olarak bulmak için,gücü watt ve zamanı saniye almak gerekir.

  T= 10 saat = 10 . 3600 sn  = 36000 saniye

   W = P .t    W = 2,5 . 36000        W = 90000 w .s = 90000 joule

b) Enerjiyi kwh bulabilmek için gücü kw ve zamanı saat olarak almak gerekir.

P = 2,5 w = 2,5/1000 Kw   

W = P . t      W = 0,0025 . 10         W= 0,025 Kwh  bulunur.

 

PROBLEM 16 : Gücü 2000 w olan bir termosifon her gün 2 saat çalıştırılıyor. Termosifonun çalışması nedeniyle 1 ay (30 gün) da elektriğe ödenecek parayı hesaplayınız. ( elektriğin kwhı 800 Tl)

ÇÖZÜM :  Önce 1 ayda harcanan enerjiyi kwh olarak buluruz

P = 2000 w = 2kw              t= 2 . 30 = 60 saaat

     1kwh lik enerji            800 Tl ise

     120 kwh lik  enerji           Kaç lira

  X = 120 . 800/1            X= 96000 Tl bulunur.

PROBLEM 17 : Direnci 44 ohm olan bir ısıtıcı 220 voltluk gerilim ile 0,5 saat çalıştırılıyor.

a)       Isıtıcıdan geçen akım şiddetini

b)       Isıtıcının gücünü

c)       Harcadığı enerjiyi

d)       Harcadığı enerjinin parasal değerini bulunuz.

e)       (elektriğin kwh ı 800 TL)

ÇÖZÜM :  a) Ohm yasasına göre

             R = V/I         I= V/R     I= 220/44   I= 5 amper

b) P = V . I     P= 220 . 5     P=1100 w = 1,1 kw

c) W = P . t         W = 1,1 . 0,5     W = 0,55 kwh

d) 1 kwh lik enerji           800 Tl ise

   0,55 kwh lik enerji        kaç lira

 X = 800 . 0,55      X= 440 Tl  bulunur.

 

DEĞERLENDİRME : 

1. Elektrik enerjisi nasıl hesaplanır. 

2. Elektriksel güç nedir ? 

3. Elektriksel güç birimleri nelerdir ?

4. Evlerimizdeki elektrikli aletlerin güçleri nelerdir ?