4. Sınıf Fen ve Teknoloji / Geçmişten Günümüze Işık ve Ses Teknolojileri
Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma teknolojileri
Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma teknolojileri
2 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 1 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 1 Diğer

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri
Kavramlar: Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi
*Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder.
Aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi vurgulanır.

Aydınlatma ve teknolojilerinin yaşamımıza etkisi
Aydınlatma ve teknolojilerinin yaşamımıza etkisi
6 Konu | 0 Dosya | 3 Deney | 1 Bulmaca | 1 Video | 0 Kavram | 1 Test | 0 Animasyon | 2 Resim | 0 Diğer
Uygun Aydınlatma
Kavramlar:  Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı
4.4.2.1. Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında araştırma yapar ve sunar.
4.4.2.2. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.
4.4.2.3. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini araştırır ve sunar.
 

Işık Kirliliği
Kavramlar: Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler
*Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
*Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.
*Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

Titreşim ve ses oluşumu ilişkisi
Titreşim ve ses oluşumu ilişkisi
3 Konu | 0 Dosya | 2 Deney | 0 Bulmaca | 2 Video | 0 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Kavramlar: Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler, işitme yetimizi geliştirmeye
yönelik teknolojiler, ses kayıt teknolojileri
*Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan teknolojiler üzerinde durulur.
*Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.
Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliği
Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliği
4 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 1 Bulmaca | 0 Video | 1 Kavram | 1 Test | 1 Animasyon | 0 Resim | 1 Diğer
Ses Kirliliği
Kavramlar:Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler
*Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
*Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.
*Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
Diğer Çevremizdeki farklı sesler ve ses kaynakları
Diğer Çevremizdeki farklı sesler ve ses kaynakları
4 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 3 Animasyon | 0 Resim | 1 Diğer
Diğer Işığın görmedeki rolü
Diğer Işığın görmedeki rolü
4 Konu | 0 Dosya | 2 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 1 Kavram | 0 Test | 3 Animasyon | 0 Resim | 2 Diğer
Diğer Çevredeki ışık kaynakları
Diğer Çevredeki ışık kaynakları
6 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 1 Animasyon | 2 Resim | 1 Diğer
Diğer Sesin işitmedeki rolü
Diğer Sesin işitmedeki rolü
4 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 1 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman