6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı ,Etkileşimli Deney ,Resim Etkinlik, Sunu, Test, Bulmaca ve Kavram Haritaları
Güneş Sistemi
Güneş Sistemi
Bu ünitede öğrencilerin; sistem kavramını anlamaları, teleskopun önemli bir gözlem aracı olması münasebetiyle gök bilimdeki önemi hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Güneş Sistemi-2
Güneş Sistemi-2
Bu bölümde öğrencilerin; Dünya, Güneş ve Ay`ın göreli boyut ve biçimlerini tanıyıp kavraması hedeflenmektedir.
Güneş ve Ay Tutulmaları
Güneş ve Ay Tutulmaları
Bu bölümde öğrencilerin; Ay`ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklayarak bir model oluşturması, Dünya ve Ay arasında hareket ilişkisi kurabilmesi, bu ilişkinin yol açtığı sonuçlar ve bunların günlük yaşama etkisi hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve Hareket Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; Destek ve Hareket sistemine ait yapı ve organları bilmeleri ve bu sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; sindirim sistemi ve bu sisteme ait yapı ve organları tanımaları ve aralarındaki ilişkiyi fark etmeleri ve bunların sağlığının korunması için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; dolaşım sistemine ait yapı ve organları bilmeleri ve bu sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Solunum Sistemi
Solunum Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; Solunum sistemine ait yapı ve organları bilmeleri ve bu sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Boşaltım Sistemi
Boşaltım Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; boşaltım sistemi ve bu sisteme ait yapı ve organları tanımaları ve aralarındaki ilişkiyi fark etmeleri ve bunların sağlığının korunması için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kuvveti Keşfedelim
Kuvveti Keşfedelim
Bu bölümde öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri amaçlanmaktadır.
 Bileşke Kuvvet
Bileşke Kuvvet
Bu bölümde öğrencilerin; bileşke kuvveti deneyle ve çizimle göstermeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır.
Sabit Süratli Hareket
Sabit Süratli Hareket
Bu bölümde öğrencilerin; sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kavramaları, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve grafikleri yorumlamaları amaçlanmaktadır.
Maddenin Tanecikli Yapısı
Maddenin Tanecikli Yapısı
Bu bölümde öğrencilerin; maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu kavraması amaçlanmaktadır.
Yoğunluk
Yoğunluk
Bu bölümde öğrencilerin; kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavraması amaçlanmaktadır.
Madde ve Isı
Madde ve Isı
Bu bölümde öğrencilerin; ısı yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisinin aile ve ülke ekonomisine katkısını kavraması amaçlanmaktadır.
Isının Yayılma Yolları
Isının Yayılma Yolları
Bu bölümde öğrencilerin; ısı iletimini irdeleyerek kavraması amaçlanmaktadır.
Yakıtlar
Yakıtlar
Bu bölümde öğrencilerin; yakıt türlerini, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini kavraması amaçlanmaktadır.
 Sesin Yayılması
Sesin Yayılması
Bu bölümde öğrencilerin; sesin yansıması, soğrulması bağlamında ses yalıtımı ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflenmektedir.
Sesin Sürati
Sesin Sürati
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Bu bölümde öğrencilerin; sesin yansıması, soğrulması bağlamında ses yalıtımı ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflenmektedir.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Bu bölümde öğrencilerin; denetleyici ve düzenleyici sistemi ve bu sisteme ait yapı ve organları tanımaları ve bunların sağlığının korunması için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Duyu Organlarımız
Duyu Organlarımız
Bu bölümde öğrencilerin; duyu organları, yapıları ve aralarındaki ilişkiyi fark etmeleri ve bunların sağlığının korunması için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
 Sistemlerin Sağlığı
Sistemlerin Sağlığı
İletken ve Yalıtkan Maddeler
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Bu bölümde öğrencilerin; iletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
 Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Bu bölümde öğrencilerin; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri, iletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı, hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman