5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi / Işığın ve Sesin Yayılması
Işığın yayılması
Işığın yayılması
3 Konu | 1 Dosya | 1 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 1 Kavram | 2 Test | 2 Animasyon | 2 Resim | 1 Diğer
Işığın ve Sesin Yayılması
Bu ünitede öğrencilerin; ışığın ve sesin farklı ortamlarda nasıl yayıldığını keşfetmeleri, ışığın
doğrusal bir yol ile yayıldığını kavramaları ve bu durumu basit ışın çizimleriyle göstermeleri, sesin
maddesel ortamda dalgalar boyunca yayıldığını test etmeleri, ışığın ve sesin madde ile etkileşiminin
bazı sonuçlarını kavramaları, tam gölgenin nasıl oluştuğunu tahmin etmeleri ve cisimlerin tam gölge
boylarını etkileyen faktörleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.
 

Işığın Yayılması
Kavramlar: Işığın yayılması
*Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini bilir ve çizimle gösterir.

Işığın maddeyle karşılaşması
Işığın maddeyle karşılaşması
5 Konu | 1 Dosya | 1 Deney | 0 Bulmaca | 2 Video | 1 Kavram | 1 Test | 2 Animasyon | 6 Resim | 0 Diğer
Işığın Maddeyle Karşılaşması
Kavramlar: Saydam maddeler, yarı saydam maddeler, saydam olmayan maddeler
*Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır ve örnekler verir.
Tam Gölge
Tam Gölge
9 Konu | 0 Dosya | 3 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 2 Test | 7 Animasyon | 3 Resim | 2 Diğer
Tam Gölge
Kavramlar: Tam gölgenin oluşumu, tam gölgenin büyüklüğünü etkileyen faktörler
*Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemler ve basit ışın çizimleri ile gösterir.
*Tam gölgenin durumunu etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Ay ve güneş tutulması
Ay ve güneş tutulması
2 Konu | 1 Dosya | 7 Deney | 0 Bulmaca | 1 Video | 0 Kavram | 1 Test | 2 Animasyon | 9 Resim | 0 Diğer
a. Güneş ve ay tutulması olaylarının tam gölge oluşumuyla ilişkili olduğu belirtilir.
b. Yarı gölge konusuna girilmez.
Sesin Yayılması ve  Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Sesin Yayılması ve Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
15 Konu | 2 Dosya | 1 Deney | 0 Bulmaca | 14 Video | 0 Kavram | 2 Test | 4 Animasyon | 8 Resim | 2 Diğer
Sesin Yayılması
Kavramlar: Sesin katılarda yayılması, sesin sıvılarda yayılması, sesin gazlarda yayılması
*Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder.
 

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Kavramlar: Farklı cisimlerle üretilen seslerin farklılığı, aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması
*Farklı cisimlerle üretilen seslerin farklı olduğunu deneyerek keşfeder.
*Aynı sesin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu keşfeder. Frekans kavramına girilmez.

 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman