Diğer Çalışmalar
Diğerleri
6. Sınıf Deneyleri

DENEY NO:01
DENEY TARİHİ:23/09/2008
DENEYİN ADI:MİKROSKOPTA SOĞAN ZARININ İNCELENMESİ
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: soğan ,mikroskop,bisturi,küvet, eldiven, pens,büyüteç
DENEYİN AMACI:Mikroskopta soğan zarını inceleme ve bitki hücresini tanıma
DENEYİN YAPILIŞI:Soğan zarı önce büyüteç yardımı ile incelenir.Daha sonra bisturi ile boyuna kesiti alınarak zarı incelenir, öğrencilere gösterilir.Daha sonra incelenen kısımlar deftere çizilir.
DENEYİN SONUCU:İnceleme sonucunda bitki hücresi ve hücre duvarı,çekirdeği oldukça net olarak gözlenmiştir.


DENEY NO:02
DENEY TARİHİ:09/10/2008
DENEYİN ADI:ÇİÇEĞİN YAPISININ İNCELENMESİ
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: bahçeden toplanan çeşitli çiçekler ,bisturi,küvet, eldiven, pens,büyüteç
DENEYİN AMACI:Çiçeği şekil olarak inceleme ve tanıma
DENEYİN YAPILIŞI:Çiçek önce büyüteç yardımı ile dış kesiti ile incelenir.Daha sonra bisturi ile boyuna kesiti alınarak çiçeğin taç yaprakları,çanak yaprakları,erkek organ ve dişi organı incelenir, öğrencilere gösterilir.Daha sonra incelenen kısımlar deftere çizilir.
DENEYİN SONUCU:İnceleme sonucunda çiçekte erkek ve dişi organlar, bunların kısımları,taç ve çanak yapraklar oldukça net olarak gözlenmiştir.


DENEY NO:03
DENEY TARİHİ: 11/10/2008
DENEYİN ADI: DEĞİŞİK TOHUMLARI ÇİMLENDİRELİM
DENEY SÜRESİ:10 gün
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Nohut,Fasülye,Mercimek, Bakla ve tütün tohumları,pamuk,su,tabak
DENEYİN AMACI:Tohumların aynı ortam koşullarında çimlenme hızını tespit edebilme
DENEYİN YAPILIŞI:Tohumların hepsi kuru halde iken incelenir ve daha sonra ıslatılmış pamuk içinde güneş ışığı alan ılık bir yere koyarak çimlenme değişimleri gün gün kaydedilir.Daha sonra en önce ve en sonra çimlenen tohumlar karşılaştırılır.
DENEYİN SONUCU:Yapılan çimlenme deneyinin sonucunda eşit ortam koşullarına rağmen ilk önce nohut,ikinci fasulye,üçüncü mercimek,dördüncü bakla ve en son olarak tütün tohumlarının çimlendiği bunun sebebinin de kabuk kalınlığı olduğu sonucuna varıldı..

DENEY NO:04
DENEY TARİHİ:05/11/2008
DENEYİN ADI:BİLYELERİN HIZI
DENEY SÜRESİ:10 dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:ip,makas,cetvel,3 adet bilye, bant
DENEYİN AMACI:Hareketli cisimlerin enerjisi var mıdır?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Bilyeleri eşit boyda kesilmiş iplere bilyeler bant yardımı ile tutturulur.
2.Daha sonra uçtaki bilyelerden birisi çekilerek bırakılır ve hareketi izlenir.Sonuçlar yazılır.
DENEYİN SONUCU:
1.Bilyeler çarpışma öncesinde durgun iken çarpıma sonrasında hepsi hareketlendi.Kuvvet ile hareket arasında bir ilişki olduğuna karar varıldı.

DENEY NO:05
DENEY TARİHİ:10/11/2008
DENEYİN ADI:HANGİSİNİ SEÇMELİYİM
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:5N,10N ve 50N`luk dinamometreler,250 ve 1kg`lık kütleler,
DENEYİN AMACI:Hangi ölçekli dinamometrenin daha hassas ölçtüğünü tespit etme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.ilk önce tüm ağırlıklar teker teker dinamometrelere takılarak ağırlıkları ölçülür.daha sonra aynı işlem 1 kg`lık kütle içinde yapılır ve hangi dinamometrenin daha hassas ölçtüğü tespit edilerek sebebi tartışılır..
DENEYİN SONUCU:
1.En sağlıklı ölçümün birim küçük oldukça küçülen dinamometre olduğuna karar verildi.


DENEY NO:06
DENEY TARİHİ:12/11/2008
DENEYİN ADI:BİR DİNAMOMETRE TASARLAYALIM
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Raptiye,lastik,100 gr`lık beş adet kütle,kağıt şerit,kalem,ataş
DENEYİN AMACI:Basit bir dinamometre yaparak çeşitli cisimlerin ağırlığını ölçebilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk önce dinamometre için yay ya da lastik alınır ,kağıt şerit,ataş yardımı ile bir dinamometre yapılır.
2.Yapılan dinamometrenin ucuna ağırlıklar sırası ile takılarak yaydaki ve lastikteki uzama miktarları ölçülerek dinamometre ölçeklendirilir.
DENEYİN SONUCU:
1.Yapılan dinamometre modeli ile yapılan ölçüm sonucu bazı cisimlerin ağırlıkları ölçüldü.Sonuçlar tartışıldı.
DENEY NO:06
DENEY TARİHİ:17/11/2008
DENEYİN ADI:KUVVETLERİ GÖSTERELİM
DENEY SÜRESİ:5 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Sürtünme takozu,dinamometre
DENEYİN AMACI:Bir cisme etkiyen kuvvetleri bulabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Sürtünme takozuna bir adet dinamometre takılır ve çekilir.
2.Bir dinamometre takılarak zıt yönde çekilir ve sonuç kaydedilir.
DENEYİN SONUCU:
1.Sıranın üstüne konulan sürtünme takozunun ancak 20N`luk bir kuvvet uygulandıktan sonra hareket ettiği gözlendi .
2.İkinci bir dinamometre takıldığında ikinci dinamometrenin takozu kendisine doğru hareket ettirebilmek için birinci dinamometreden daha büyük bir kuvvet uygulanması gerektiği tespit edildi.

DENEY NO:07
DENEY TARİHİ:17/11/2008
DENEYİN ADI:KUVVETLER DENGELENMEZSE NE OLUR?
DENEY SÜRESİ:5 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Eğik düzlem arabası ,dinamometre
DENEYİN AMACI:Dengelenmemiş kuvvetler cismin üzerinde ne gibi değişiklikler yapabilir?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Eğik düzlem arabasına iki adet dinamometre takılır biri 10N`u diğeri 50N`u gösterene kadar çekilir.
2.Eğik düzlem arabası serbest bırakılarak hareketi gözlenir.
DENEYİN SONUCU:Kuvvetin büyük olduğu yöne doğru hareket gözlendi.

DENEY NO:08
DENEY TARİHİ:19/11/2008
DENEYİN ADI:KUVVETLERİ ÖLÇELİM
DENEY SÜRESİ:5 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Sürtünme takozu, ip ,3 tane dinamometre
DENEYİN AMACI:Dengelenmemiş kuvvetler nasıl dengelenir?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Dinamometreler sürtünme takozuna takılır ve takoz sabit durması için üstünden bastırılır.
2.Dinamometreler aynı doğrultuda fakat zıt yönde Biri 10N gösterene kadar,diğeri 40N gösterene kadar çekilir.
3.Sonuç gözlenerek net kuvvet çizilir ve dengeleyen kuvvetin de yönü ve doğrultusu belirtilir.
DENEYİN SONUCU:Kuvvetin büyük olduğu yöne doğru(40N) hareket gözlendi.Net kuvvetin 30N olduğuna karar verildi.
DENEY NO:09
DENEY TARİHİ:19/11/2008
DENEYİN ADI:HANGİSİ HAREKET EDER?
DENEY SÜRESİ:5 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Farklı büyüklüklerde iki adet mıknatıs
DENEYİN AMACI:Mıknatıslar nasıl hareket eder?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Farklı büyüklükte iki mıknatıs alınarak masanın üzerine yerleştirilir.
2.Büyük mıknatısın bulunduğu yer işaretlenerek küçük mıknatısın zıt kutbu yavaş yavaş yaklaştırılır.
3.Hangi mıknatısın çektiği gözlenir.
DENEYİN SONUCU:Büyük mıknatısın küçük mıknatısı çektiği gözlendi.

DENEY NO:10
DENEY TARİHİ:24/11/2008
DENEYİN ADI:YERÇEKİMİ KUVVETİNİ DENGELEYEBİLİR MİYİZ?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: 1 adet dinamometre,
k alemlik,defter,kitap
DENEYİN AMACI:Yer çekimi kuvveti kütleler üzerine nasıl etki eder?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Dinamometre alınarak sırasıyla kalemlik,defter ,kitap ve çanta takılır ve ölçülen değer kaydedilir
DENEYİN SONUCU:Her bir cisim ayrı ayrı ölçüldü ve değerleri Newton cinsinden kaydedildi.Buna göre;
Kalemlik 2N,Kitap:8N,Defter:5N,Çanta :35Nolarak ölçüldü.
Kütlesi büyük olana etkiyen yerçekimi kuvvetinin de büyük olduğuna karar verildi.
DENEY NO:11
DENEY TARİHİ:10/12/2007
DENEYİN ADI:GÖRÜNMEYENİ KEŞFEDELİM
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: iki tane beher,alkol,sıcak su,iyot kristali
DENEYİN AMACI:Maddenin görülmeyen bölümlerinin varlığını nasıl tanımlayabiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.İki tane beher alınarak birine sıcak su,diğerine alkol konulur
2.Sıcak su olanın içine şeker konularak şeker moleküllerinin dağılması izlenir.
3.alkol konulanın içine de bir iki kane iyot kristali atılarak iyodun alkol içinde dağılması gözlenir.
DENEYİN SONUCU:Her iki maddenin de sıcak su ve alkol içinde yayılması çok rahat bir şekilde gözlendi.Bundan da moleküllerin birbiri içinde dağıldığı gözlendi.
DENEY NO:12
DENEY TARİHİ:10/12/2007
DENEYİN ADI:GÖRÜNMEYENİ KEŞFEDELİM
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: iki tane beher,alkol,sıcak su,iyot kristali
DENEYİN AMACI:Maddenin görülmeyen bölümlerinin varlığını nasıl tanımlayabiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.İki tane beher alınarak birine sıcak su,diğerine alkol konulur
2.Sıcak su olanın içine şeker konularak şeker moleküllerinin dağılması izlenir.
3.alkol konulanın içine de bir iki tane iyot kristali atılarak iyodun alkol içinde dağılması gözlenir.
DENEYİN SONUCU:Her iki maddenin de sıcak su ve alkol içinde yayılması çok rahat bir şekilde gözlendi.Bundan da moleküllerin birbiri içinde dağıldığı gözlendi.
DENEY NO:13
DENEY TARİHİ:17/12/2007
DENEYİN ADI:ATOM MU DAHA BÜYÜKTÜR HÜCRE Mİ?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Mikroskop,demir parçası,demir tozu .lam, lamel, mıknatıs,deney tüpü
DENEYİN AMACI:Atom mu daha büyüktür,hücre mi?Keşfedelim.
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Bir deney tüpüne yarısına kadar demir tozu konularak demir parçası ile arasındaki benzerlik ve farklılıklar not edilir.
2.Soğan zarı da hazırlanarak mikroskopta incelenir,aynı şekilde demir tozu da mikroskopta incelenmek üzere lam üzerine konulur.
3.Her iki materyalde mikroskopta incelenerek elde edilen veriler değerlendirilir.
DENEYİN SONUCU:
1.Yaptığımız deney sonucunda soğan zarını oluşturan hücreyi gözlemleyebilirken demir tozunu oluşturan atomları mikroskopta gözlemleyemedik.Bunun sonucunda ise atomu gözlemlemek için daha farklı aletler kullanılması gerektiğine karar verildi.Ayrıca atomun daha küçük olduğuna da karar verildi.
DENEY NO:14
DENEY TARİHİ:24/12/2007
DENEYİN ADI: ATOM GRUPLARININ FARKLI ATOMLARINI KEŞFEDELİM
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Farklı renklerde oyun hamurları,kürdan
DENEYİN AMACI:Çevremizdeki madde çeşitliliğinin sebebini bulabilmek
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Oyun hamurları kullanılarak sınıftaki yedi masa da değişik büyüklüklerde ve renklerde kürecikler oluşturulur..
2.Daha sonra oluşturulan kürecikler kürdan yardımı ile birleştirilerek çeşitli molekül,element ve bileşik modelleri oluşturulur.
DENEYİN SONUCU:Yapılan moleküller arasında büyüklük ve renk açısından farklılıklar olduğuna karar verildi.
Farklı renklerdeki modellerin bileşik,aynı renklerdeki modellerin ise element olduğuna karar verildi.
DENEY NO:15
DENEY TARİHİ:24/12/2007
DENEYİN ADI:MOLEKÜL MODELLERİ YAPALIM
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Çeşitli renklerde oyun hamurları,kürdanlar
DENEYİN AMACI:Değişik molekül modelleri nasıl yapılabilir?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Oyun hamurları kullanılarak sınıftaki yedi masa da değişik büyüklüklerde ve renklerde kürecikler oluşturulur..
2.Daha sonra oluşturulan kürecikler kürdan yardımı ile birleştirilerek çeşitli molekül,element ve bileşik modelleri oluşturulur.
DENEYİN SONUCU:
1.Yapılan molekül modelleri sınıfta etkinlik panosunda sergilendi.
DENEY NO:16
DENEY TARİHİ:07/01/2008
DENEYİN ADI:MADDELERİN DEĞİŞİMİ
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Fındık, ceviz, küp şeker, mum , buz,çikolata.kurdele,gazete kağıdı,metal kap,havan saat camı,ısı kaynağı
DENEYİN AMACI:Maddelerin görünümlerini değiştirerek farklı maddeler elde edebilir miyiz?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Küp şeker,fındık ve ceviz bir havanda ayrı ayrı ezilirOluşan maddelerin eskisinden ne gibi farkları olup olmadığı konusundaki gözlemler kaydedilir..
2.Mum,buz ve çikolata da ayrı ayrı kaplarda eritilir.Oluşan değişimler not edilir.
3.Defter kağıdı,gazete ve kurdele kesilerek oluşan şekil değişimleri konusundaki gözlemler kaydedilir.
DENEYİN SONUCU:
1.Fındık,ceviz ve küp şeker de sadece şekil değişikliği meydana geldiğine karar verildi.bu olaylar sırasıyla ezilme olarak adlandırıldı.
2.Mum,buz ve çikolata da sadece şekil değişikliği olduğuna karar verildi,ve bu olaylar da erime olarak adlandırldı.
3.Defter kağıdı,gazete ve kurdelenin de sadece şekil değişikliği geçirdiğine karar verildi,bu olaylara da ufalma adı verildi.
En son olarak bu değişimlerin hiçbirisinin kalıcı olmadığına karar verildi.
DENEY NO:17
DENEY TARİHİ:07/01/2008
DENEYİN ADI:BİR MADDEDEN YENİ BİR MADDE OLUŞUR MU?
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Bakır II sülfat,kibrit,demir, çivi, mum, yumurta kabuğu,su,iyot çözeltisi,patates,kireç suyu,süt,sirke,damlalık,dereceli silindir,beher,saat camı,kavonoz kapağı,beher,pipet
DENEYİN AMACI:Bir maddeden yeni bir madde oluşturulabilir mi?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Mumdan küçük bir parça kesilir ve ufalanarak kavanoz kapağı içinde ispirto ocağı ile eritilir.
2.Mumdan ayrı bir parça kesilerek deney tüpü içerisine konulur,deney tüpü de içinde su bulunan behere oturtularak ispirto ocağında ısıtılarak eritilir.
3.Bir miktar sirke süte ve yumurta kabuğuna damlatılarak gözlemlenir.
4.Bir-iki damla iyot çözeltisi patates üzerine damlatılarak değişimler gözlemlenir.
5.Kireç suyu bulunan şişeye pipetle iki dakika boyunca üflenir ve gözlemler kaydedilir.
6.Bir spatül dolusu bakır II sülfat 60 ml suyun içerisine konulur ,karıştırılır,demir çivi bu karışımın içine konularak gözlemlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.1. ve 2. istasyonda mum parçaları ısıtılınca sadece hal değişimi olduğu gözlendi.FİZİKSEL DEĞİŞME
2.Süte ve yumurtaya sirke damlatılınca ikisinde de renk ve tat değişimi oldu.KİMYASAL DEĞİŞME
3.İyot çözeltisi patatesin üzerine damlatılınca renk değişimi oldu.KİMYASAL DEĞİŞME
4.Kireç suyu bulunan suya üflenince suyun bulandığı bunun da CO2 gazından dolayı olduğuna karar verildi.KİMYASAL DEĞİŞME
5.Demir çivinin paslandığı gözlendi.KİMYASAL DEĞİŞME
DENEY NO:18
DENEY TARİHİ: 14/02/2008t
DENEYİN ADI:HANGİSİ İLETİR?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Pil,ampul,duy,anahtar,bağlantı kablosu,plastik silgi,kurşun kalem,ataş,seramik fincan,tuzlu su,şekerli su
DENEYİN AMACI:Çevremizdeki maddelerin elektriği iletip iletmediğini nasıl anlayabiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Duy,ampul,anahtar,iletken bağlantı kabloları ve pil kullanılarak basit bir elektrik devresi kurulur.
2.Devrenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek kablolardan birisi ayrılır ve ayrılan yere sırası ile plastik silgi,kurşun kalem ,ataş,seramik fincan,tuzlu su ve şekerli su konularak ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir.Sonuçlar yazılır..
DENEYİN SONUCU:
Yapılan denemeler sonucu aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
 

 

Kullanılan Malzemeler

 

 

Ampul Yandı

 

 

Ampul yanmadı

Plastik silgi

 

Kurşun kalem

 

Ataş

 

Seramik fincan

 

Tuzlu su

 

Şekerli Su

 

 

DENEY NO:19
DENEY TARİHİ:21/02/2008
DENEYİN ADI:AMPUL PARLAKLIĞINI NELER ETKİLER?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Ampul,pil,10cm uzunluğunda çivi,aynı cins ve uzunlukta fakat farklı kesitlerde çivi,nikel tel,demir tel,bakır tel
DENEYİN AMACI:Ampulün parlaklığını etkileyen faktörleri bulmak
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Ampul,pil,duy ve iletken kablolar kullanılarak bir elektrik devresi oluşturulur.Devrenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek deneye geçilir.
2.Daha sonra Bağlantı kablosu belli bir yerinden ayrılarak araya 10cm uzunluğundaki çivi konulur ve kablonun uçları çivi üzerinde belirli aralıklarla hareket ettirilerek ampulün parlaklığı gözlenir.
3.III.aşamada ise değişik iletkenler bağlanarak ampulün parlaklığı gözlenir.Sırası ile bakır tel,demir tel,nikel tel,altın zincir ve gümüş zincir ile ampulün parlaklığı gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Çivi üzerinde bağlantı kablosunun uçları hareket ettirilince mesafe kısaldıkça parlaklığın arttığı gözlendi.
2.Değişik iletkenlerde de parlaklığın değiştiği gözlendi.
SONUÇ OLARAK:Bir iletkenin boyu uzadıkça direnç artar,kısaldıkça direnç azalır.
Bir İletkenin kesiti küçüldükçe direnç artar,kesit büyüdükçe direnç azalır.
Bir iletkenin cinsi değiştikçe direnç te değişir.Yani iletkenlik iyi ise direnç küçük,iletkenlik kötü ise direnç büyük olur.

DENEY NO:20
DENEY TARİHİ:25/02/2008
DENEYİN ADI:ELEKTRİK HER ELEMANA UĞRAMAZ DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Pil,ampul,duy,anahtar,bağlantı kablosu
DENEYİN AMACI:Her devre elemanının bir direnci var mıdır?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Sınıf üç gruba ayrılarak ellerine verilen pil,ampul,duy,anahtar ve bağlantı kablosunu kullanarak bir devre oluşturulur.
2.Daha sonra oluşturulan devrelerde I.grubun devresinde bağlantı kablosunun iki ucunun da pilin aynı kutbuna bağlanarak ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir.
3.II.grubun devresinde bağlantı kablosunun iki ucunun da ampulun aynı kutbuna bağlanarak ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir.
4.III.grubun devresinde bağlantı kablosunun iki ucunun da anahtarın aynı kutbuna bağlanarak ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir.

DENEYİN SONUCU:Devre elemanları iki uçlu olduğundan tek uca bağlamak yanlış olmuş ve ampul yanmamıştır.
DENEY NO:21
DENEY TARİHİ:25/02/2008
DENEYİN ADI:DİRENÇÖLÇER KULLANIYORUM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Pil,ampul,duy,anahtar,bağlantı kablosu ,bakır tel,demir tel,çinko tel,alüminyum tel
DENEYİN AMACI:Aynı kesitte ve uzunlukta fakat farklı cinsteki iletkenlerin direnci farklı mıdır?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Ampul,pil,duy,dirençölçer ve iletken kablolar kullanılarak bir elektrik devresi oluşturulur.Devrenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek deneye geçilir.
2.Daha sonra Bağlantı kablosu belli bir yerinden ayrılarak araya 10cm uzunluğundaki bakır tel konulur ,dirençölçer ile devredeki direnç ölçülür.
3.Daha sonra bu işlem,demir tel,çinko tel ve alüminyum tel ile yapılarak sonuçları tablo halinde hazırlanır.
DENEYİN SONUCU:
Direnç sıralaması küçükten büyüğe doğru sıralanırsa: Bakır tel <alüminyum tel<çinko tel<demir tel

DENEY NO:22
DENEY TARİHİ:28/02/2008
DENEYİN ADI: REOSTAYI KULLANIYORUM, PARLAKLIKLA OYNUYORUM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Pil,ampul,duy,anahtar,bağlantı kablosu ,30 cm uzunluğunda bakır tel

DENEYİN AMACI:Direncin değiştirilmesi ampul parlaklığını nasıl etkiler?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1. Ampul,pil,duy,dirençölçer ve iletken kablolar kullanılarak bir elektrik devresi oluşturulur.Devrenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek deneye geçilir.
2.Daha sonra oluşturulan devreye 30 cm`lik iletken bakır tel bağlanır ve sırası ile bakır telin üzerinde 20cm ve 10cm uzunluklarına getirilerek ampulün parlaklığına bakılır.
DENEYİN SONUCU:
10cm»»»»»»»»»»»»çok parlak
20cm»»»»»»»»»»»»»»»parlak
30cm»»»»»»»»»»»»»»az parlak
Direnç sıralaması küçükten büyüğe doğru sıralanırsa: Bakır tel <alüminyum tel<çinko tel<demir tel

DENEY NO:23
DENEY TARİHİ:03/03/2008
DENEYİN ADI:KEMİĞİN İÇYAPISINI GÖZLEMLEMEYE NE DERSİNİZ?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: İki tane tavuk bacak kemiği,büyüteç,keskin bir bıçak,çekiç
DENEYİN AMACI:Kemiğin iç yapısı nasıldır?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1. Kemikler ilk önce büyüteç yardımı ile incelenir.Kıkırdak,sert kemik dokusu gözlemlenmeye çalışılır.
2. Bu aşamada kemik bir bıçak yardımı ile kesilir ya da çekiçle kırılır ve iç kısımdaki süngerimsi kemik,sarı ve kırmızı kemik iliği incelenir.Ayrıca kemiğin üst kısmındaki kemik zarı da bisturi yardımı ile kaldırılıp incelenir.
DENEYİN SONUCU:
Yapılan inceleme sonucunda kıkırdak doku,sert kemik dokusu,süngerimsi kemik doku,sarı ve kırmızı kemik iliği ve kemik zarı net olarak incelendi.

DENEY NO:24
DENEY TARİHİ:03-05/03/2008
DENEYİN ADI:KEMİKLERİNİZ BÜKÜLEBİLİR Mİ?
DENEY SÜRESİ:3 GÜN
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: İki tane tavuk bacak kemiği, sirke,su,kavonoz
DENEYİN AMACI:Kemiğin yapısını değiştirebilir miyiz?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.İki adet tavuk kemiğinden birisi su dolu bir kavonoza,diğeri ise sirke bulunan bir kavanoza konularak ağızları sıkıca kapatıldı.
DENEYİN SONUCU:
Yapılan inceleme sonucunda 1.gün; sirke dolu kavonozdaki kemiğin etrafını saran etlerin döküldüğü gözlendi.
3.gün;Kemikler kavanozdan çıkartıldı.Sirkeli kavanozdaki kemiği elimizle bükebildiğimiz,fakat su dolu kavanozdaki kemikte hiçbir değişiklik olmadığı aynı sertliği koruduğu gözlendi.
Bunun sonucu olarak:sirkenin kemikteki kalsiyumu aldığı ve bu yüzden kemiğin yumuşadığı sonucuna varıldı.


DENEY NO:25
DENEY TARİHİ:10/03/2008
DENEYİN ADI:YAŞAM POMPANIZ NASIL ÇALIŞIYOR?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Koyun veya dana kalbi,bituri,küvet,eldiven,diseksiyon makası

DENEYİN AMACI:kalbimizin kısımlarını gözlemleyebilmek
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.İlk önce kalp dış görünüşü itibarı ile incelenir.Daha sonra diseksiyon makası ile kesilerek içkısmında bulunan karıncık ve kulakçıklar ile,kalp kapakçıkları ve damarlar incelenir.
DENEYİN SONUCU:
İnceleme sonucunda;Kalbin dış tarafının bir zar ile kaplı olduğu,karıncık ve kulakçık bölmelerinin dışarıdan rahatlıkla ayırt edilebildiği gözlendi.
İç kısmın incelenmesine geçildi.Burada önce kulakçıklar,daha sonra karıncıklar ve kalp kapakçıklarını tutan miyofibril iplikçikler ile atar ve toplar damarlar çok rahat bir şekilde gözlendi.

DENEY NO:26
DENEY TARİHİ:10/03/2008
DENEYİN ADI:KANIN İÇİNDE NELER VARDIR?
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Mikroskop,lam,lamel,pamuk, su, lanset,alkol

DENEYİN AMACI:Kanı oluşturan hücreleri gözlemleyebilmek
DENEYİN YAPILIŞI:.
1. Gönüllü bir öğrencinin parmağından kan alınmadan önce alkol ile silinir daha sora lanset ile delinerek kan lam üzerine akıtılır ve parmak yine alkol ile temizlenir.
2. Bu aşamada mikroskop ayarlanarak alınan kan örneği önce küçük büyütmede daha sonra büyük büyütmede incelenerek öğrencilere gördüklerini resmetmeleri istenir.
DENEYİN SONUCU:
1.kan ilk önce çıplak gözle bakıldığında sadece kermızı gözüküyordu,daha sonra mikroskop incelemesinde alyuvarlar ve bazı akyuvarlar net olarak gözlendiler.


DENEY NO:27
DENEY TARİHİ:31/03/2008
DENEYİN ADI: AKCİĞERLERİNİZİN KAPASİTELERİ
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Plastik küvet,kavonoz,plastik boru,su

DENEYİN AMACI:Akciğerlerimizle ne kadar hava çekebiliyor ve verebiliyoruz?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1. İlk olarak küvete biraz su konulur,daha sora kavanoz ağzına kadar su ile doldurularak hızlı bir şekilde ters çevrilir ve altına bir plastik boru sokularak gönüllü bir öğrenciden bir nefeste havayı üflemesi istenir.
DENEYİN SONUCU:
1,Kavanoz 1Lthacime sahip olarak ölçüldü ve öğrencinin üflemesi ile kalan su miktarı cetvel yardımı ile ölçüldü,Daha sonra bu miktar dereceli silindir ile ölçülerek bu deneyi yapan üç öğrencinin üfleme miktarları tablo halinde çıkarlıdı.
 

Öğrencinin Adı-Soyadı

Akciğer kapasitesi

Cansu Horata

800 ml

Emre Korkmaz

475 ml

Mehmet Kol

1000ml

DENEY NO:28
DENEY TARİHİ:31/03/2008
DENEYİN ADI: AKCİĞERLERİNİZİN HAREKETLERİ
DENEY SÜRESİ:15Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: üç adet balon,dibi kesik şişe, Y borusu,Mantar tıpa,iplik,makas

DENEYİN AMACI:Akciğerlerimiz ve diyafram nasıl çalışyor,keşedelim.
DENEYİN YAPILIŞI:.
1. İlk olarak dibi kesik şişenin altına balon kesilerek takılır ,daha sonra Y borusunun uçlarına kalan iki balon takılarak ip ile sıkıca bağlanır.Lastik tıpaya geçirilerek altta diyafram kası görevi gören balon bir ucundan hafifçe çekilir ve değişim gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1,Yaptığımız deneyde alttaki balonun diyafram görevi gördüğü,Y borusunun da bronşçuk görevi gördüğü kararlaştırldı.
2.Diyafram aşağıya çekildikçe şişirilmemiş balonların içinin hava ile dolarak şiştiği ve bırakılınca havanın dışarıya verildiği gözlendi.


DENEY NO:29
DENEY TARİHİ:03/04/2008
DENEYİN ADI:ISINMA HAREKETLENMEDİR
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Beher,maşa,ispirto ocağı, sacayak,pamuk,el feneri,elektrik sobası,su

DENEYİN AMACI:Maddeler ısındıkça atom veya moleküllerinde ne gibi değişmeler olur?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Beher yarısına kadar su doldurulur ve ispirto ocağı yakılarak üzerine konulur.Su yavaş yavaş ısınırken değişimler gözlemlenir.İçine pamuk atılarak pamuk kümeciklerinin hareketi gözlenir.
2. Elektirk sobası çalıştırlır ve bir süre sonra sobanın 20-30cm üzerine el feneri ile ışık tutularak ısınan havanın hareketi gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1,beherde ısınan suda suyun hareketlendiği,su kabacıkları oluştuğu gözlendi.
2.Elektrik sobasının verdiği ısı nedeni ile havanın hareketlendiği gözlendi.
Isı veren maddeler:Elektrik sobası Isı alan maddeler:Hava
El feneri Su
İspirto ocağı
Su ve hava ısı kaynakları vasıtası ile ısıyı alırken kendi içlerindeki soğuğu da dışarıya verir.

DENEY NO:30
DENEY TARİHİ:03/04/2008
DENEYİN ADI: BÜYÜK ÇARPIŞMA
DENEY SÜRESİ:5Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: iki adet bilye,öğrenciler

DENEYİN AMACI:Maddeler arası ısı aktarımı nasıl gerçekleşir?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Düz bir zemin üzerinde biri yavaş,diğeri hızlı iki bilye çarpıştırılır.Çarpışma öncesi ve sonrası hareketleri ile ısıları karşılaştırılır.
DENEYİN SONUCU:
1,Çarpışmadan önce elde tutulan bilyenin daha sıcak,diğer bilyenin ise soğuk olduğu ama daha sonra (birkaç çarpışma sonrası)diğer bilyenin de ısındığı gözlendi.

DENEY NO:31
DENEY TARİHİ:07/04/2008
DENEYİN ADI: ÖNCE HANGİSİ DÜŞECEK
DENEY SÜRESİ:30 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Bir adet fincan,sıcak su,plastik kaşık,tahat kaşık,metal kaşık tereyağı,raptiye
DENEYİN AMACI:hangi katı madde ısıyı daha hızlı iletir?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Aynı büyüklükte biri tahta,diğeri plastik ve metal kaşıkların sap kısmına biraz tereyağı sürülerek üzerlerine raptiye ters gelecek şekilde yapıştırılır
2.raptiyeli kaşıklar içinde sıcak su bulunan bir fincana konulur ve süre tutularak hangisinin daha önce düştüğü gözlemlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Yapılan gözlem sonucu metal kaşıktaki raptiye 12.dakikada,plastik kaşıktaki 23.dakikada,ve en son tahta kaşıktaki 38.dakikada aşağıya doğru kaydı.Tam bir düşme gözlenmedi.

DENEY NO:32
DENEY TARİHİ:14/04/2008
DENEYİN ADI: HANGİSİ DAHA ÇOK ISINIR?
DENEY SÜRESİ:5 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: biri açık diğeri koyu renkli kumaş parçası,ışık kaynağı
DENEYİN AMACI:Cisimlerin renkleri ile ısınmaları arasında bir ilişki var mıdır?
DENEYİN YAPILIŞI:.1.İki kumaş parçası da masanın üzerine dikkatlice yerleştirilir ve masa lambası ile 5 dakika boyunca ışık alması sağlanır.Daha sonra iki kumaşın da sıcaklıkları ölçülür.
DENEYİN SONUCU:
1,Kumaşlar arasında gözlenen ısı farklılığının nedeninin kumaş renkleri olduğuna karar verildi.Siyah kumaşın ısıyı soğurduğu beyaz kumaşın ise ısıyı yansıttığına karar verildi.

DENEY NO:33
DENEY TARİHİ:17/04/2008
DENEYİN ADI: KONVEKSİYONU GÖREBİLMEK
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Konveksiyon borusu,kırmızı mürekkep,sıcak su,soğuk su
DENEYİN AMACI:Sıvılarda ısı nasıl yayılır?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Cam bir beher yarısına kadar mürekkepli soğuk su konulur.Başka bir kapta da 50-60 derecelik sıcak su konveksiyon borusunun yarısına kadar doldurulur.
2.İkinci aşamada soğuk su ile mürekkep karışımı içinde sıcak su bulunan konveksiyon borusuna yavaş yavaş boşaltılarak iki sıvının birbiri içinde dağılımı gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Renkli suyun hareketi bizlere bir yanardağın ağzından çıkan lavları çağrıştırdı.
2.Karıştırma işlemi sırasında sıcak su ve soğuk su birbirine karışarak ılık su haline geldi.
3.Karıştırmadan önce ısı yayılımı yoğunluk farkı nedeni ile gerçekleşirken,ikinci aşamada konveksiyon yolu ile gerçekleşti.

DENEY NO:34
DENEY TARİHİ:05/05/2008
DENEYİN ADI: IŞI KMADDE İLE ETKİLEŞİYOR
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: El feneri,cam,gazete kağıdı, alüminyum folyo,kumaş,cilalanmış tahta,pürüzlü cam,metal kaşık
DENEYİN AMACI:Işığın önüne bir cisim yerleştirildiğinde neler olabilir?
DENEYİN YAPILIŞI:.
1.Hazırlanan malzemeler sırası ile karartılmış sınıfta ışık gönderilerek geçirgenlik,yanıtma ve geçirmeme durumlarına göre sınıflandırılarak sonuca ulaşılır.
DENEYİN SONUCU:
1.
 

Işığı geçirenler

Işığı geçirmeyenler

Işığı yansıtanlar

Cam

Cilalanmış tahta blok

Alüminyum folyo

Gazete kağıdı

Kumaş parçası

Metal kaşık

Pürüzlü cam

 

 

2.Işık madde ile karşılaşınca yansıtabilir,geçirebilir ya da geçirmeyebilir.

57257 Kez okundu
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman