Diğer Çalışmalar
Diğerleri
7. Sınıf Deneyleri

DENEY NO:01
DENEY TARİHİ:27 /09/2008
DENEYİN ADI:BÖBREĞİN YAPISININ İNCELENMESİ
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Böbrek,bisturi,küvet, eldiven, pens,büyüteç
DENEYİN AMACI:Böbreği şekil olarak inceleme ve tanıma
DENEYİN YAPILIŞI:Böbrek önce dış kesiti ile incenir.Daha sonra bisturi ile boyuna kesiti alınarak böbreğin havuzcuk,piramit ve kabuk bölgeleri öğrencilere gösterilir.Daha sonra incelenen kısımlar deftere çizilir.
DENEYİN SONUCU:İnceleme sonucunda böbrekte havuzcuk bölgesi,kortex ve piramitler oldukça net olarak gözlenmiştir.


DENEY NO:02
DENEY TARİHİ:09/10/2008
DENEYİN ADI:BEYNİN YAPISININ İNCELENMESİ
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Beyin,bisturi,küvet, eldiven, pens,büyüteç
DENEYİN AMACI:Beyini şekil olarak inceleme ve tanıma
DENEYİN YAPILIŞI:Beyin önce dış kesiti ile incenir.Daha sonra bisturi ile boyuna kesiti alınarak beynin kısımları öğrencilere gösterilir.Daha sonra incelenen kısımlar deftere çizilir.
DENEYİN SONUCU:İnceleme sonucunda beyinde gri cevher,beyaz cevher,beyin zarı,ön ve arka loplar oldukça net olarak gözlenmiştir.

DENEY NO:03
DENEY TARİHİ:22/10/2008
DENEYİN ADI:GÖZÜ N YAPISININ İNCELENMESİ
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Koyun gözü,bisturi,küvet, eldiven, pens,büyüteç
DENEYİN AMACI:Gözü şekil olarak inceleme ve tanıma
DENEYİN YAPILIŞI:Göz önce dış kesiti ile incenir.Daha sonra bisturi ile boyuna kesiti alınarak sert tabaka,ağ tabaka ve damar tabaka öğrencilere gösterilir.Daha sonra incelenen kısımlar deftere çizilir.
DENEYİN SONUCU:İnceleme sonucunda gözde sert tabaka,ağ tabaka ve damar tabaka ile kör nokta oldukça net olarak gözlenmiştir.

DENEY NO:04
DENEY TARİHİ:24/10/2008
DENEYİN ADI:DİLDE TAT ALMA BÖLGELERİNİ TESPİT ETME
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Bir öğrenci,selpak mendil acı biber,kesme şeker,tuz,limon,büyüteç
DENEYİN AMACI:Dildeki tat alma bölgelerini tanıyarak hangi bölgenin hangi tadı aldığını tespit edebilme
DENEYİN YAPILIŞI:Bir öğrenci seçilerek dili selpak mendil ile kurulanırdaha sonra dilin önce ucuna,sonra yanlarına,sonra da arka kısmına sırasıyla acı bibertuz ve ekşi ile kesme şeker sürülerek hangi bölgenin hangi tadı aldığı tespit edilerek dilin haritası çıkartılır.Daha sonra incelenen kısımlar deftere çizilir.
DENEYİN SONUCU:İnceleme sonucunda dilin haritası aşağıdaki gibi çıkartıldı..


DENEY NO:05
DENEY TARİHİ:30/10/2008
DENEYİN ADI:HANGİSİ DAHA AĞIR?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:ip,sepet,cetvel,makas,üç tane taş,yay
DENEYİN AMACI:Basit bir dinomometre yaparak çeşitli cisimlerin ağırlığını ölçebilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk önce dinamometre için yay alınır ,ip,cetvel yardımı ile bir dinamometre yapılır.Daha sonra sepetler yayın ucuna takılarak taşlar sepete tek tek konulup yayın uzaması cetvelle ölçülerek taşların ağırlıkları ölçülür ve not alınır..
DENEYİN SONUCU:
1.Yapılan dinamometre modeli ile yapılan ölçüm sonucu en ağır taş yayı 23 cm uzattı.İkincisi 19 cm uzattı.Üçüncüsü de 12 cm uzattı.DENEY NO:06
DENEY TARİHİ:31/10/2008
DENEYİN ADI:YAYLARLA OYNAYALIM
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:değişik tip ve boyutta yaylar,
DENEYİN AMACI:Yayların özelliklerini kavrayabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Çeşitli yaylar sınıfta ilk olarak incelenir,daha sonra her bir yaya itme ve çekme kuvveti uygulanarak yaylardaki değişimler ve aralarındaki farklar gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Sert ve sıkı sarımlı olan yaylar da çekme esnasında daha az esneme olurken,daha gevşek sarımlı yaylarda esneme ve sıkışma daha fazla oldu.

DENEY NO:07
DENEY TARİHİ:31/10/2008
DENEYİN ADI:YAY YAPALIM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Bakır ve çelik tel,kurşun kalem,kağıt havlu rulosu
DENEYİN AMACI:Basit bir dinomometre yaparak çeşitli cisimlerin ağırlığını ölçebilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.bakır ve çelik teller alınarak her birinden 50 cm kesilir bu teller önce düzenli bir sıra halinde kalemin sonra da kağıt havlu rulosunun üzerine sarılarak içlerindeki kalem veya kağıt havlu rulosu çıkartılarak yayların esnekliğine bakılır.
DENEYİN SONUCU:
1.Sıkı sarılan kalem üzerindeki yay daha az esnerken daha büyük sarımları olan kağıt havlu rulosundaki yay daha fazla esnedi.


DENEY NO:08
DENEY TARİHİ:06/11/2008
DENEYİN ADI:BİR DİNAMOMETRE TASARLAYALIM
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Raptiye,lastik,100 gr`lık beş adet kütle,kağıt şerit,kalem,ataş
DENEYİN AMACI:Basit bir dinomometre yaparak çeşitli cisimlerin ağırlığını ölçebilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk önce dinamometre için yay ya da lastik alınır ,kağıt şerit,ataş yardımı ile bir dinamometre yapılır.
2.Yapılan dinamometrenin ucuna ağırlıklar sırası ile takılarak yaydaki ve lastikteki uzama miktarları ölçülerek dinamometre ölçeklendirilir.
DENEYİN SONUCU:
1.Yapılan dinamometre modeli ile yapılan ölçüm sonucu bazı cisimlerin ağırlıkları ölçüldü.Sonuçlar tartışıldı.


DENEY NO:09
DENEY TARİHİ:14/11/2008
DENEYİN ADI:HANGİ DURUMDA İŞ YAPARIZ?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Okul çantası,4 adet kitap
DENEYİN AMACI:Fiziksel olarak iş hangi durumlarda yapılır.
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Okul çantamıza dört adet kitap konularak yerden kaldırılarak sınıfın öbür ucuna taşınır.
2.Okul çantası yerden kaldırılarak öğretmen masasının üstüne konulur.
3.Sınıf duvarı bir öğrenci tarafından eli ile itilir.
Yapılan işler tartışılır.
DENEYİN SONUCU:
1.I.aşamada çantayı yerden kaldırmakla iş yapıldığı,fakat yere paralel taşımakla iş yapılmadığı sonucuna varıldı.
II.aşamada çantayı öğretmen masasına kaldırmakla iş yapılmış olduğuna karar verildi.
III:aşamada duvar ittirilerek duvarın yeri değiştirilemediği için iş yapılmadığına karar verildi.


DENEY NO:10
DENEY TARİHİ:20/11/2008
DENEYİN ADI:SÜRAT KÜTLE VE KİNETİK ENERJİ?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:,4 adet kitap,ince tahta takoz,oyuncak arba,taş,cetvel
DENEYİN AMACI:kinetik enerji nelere bağlıdır?.
DENEYİN YAPILIŞI:
1. dört adet kitap ve takoz yardımı ile bir eğik düzlem yapılır.
2.Oyuncak araba eğik düzlemin üst ucundan serbest bırakılarak ne kadar gittiği cetvel ile ölçülür
3.Aynı işlem bu sefer arabaya taşlar konularak yapılır ve ne kadar gittiği cetvelle ölçülür.Sonuçlar karşılaştırılır.
DENEYİN SONUCU:
1.I.aşamada arabanın 52 cm gittiği görüldü.Eğim arttıkça gittiği yolun da arttığı tespit edildi.
2.II.aşamada taşların arabaıın hızını azalttığı bu yüzden ancak 34 cm gidebildiği tespit edildi.
Varılan sonuç:Sürat arttıkça kinetik enerji de artar.
Kütle attıkça kinetik enerji azalır. Formül:KE=1/2mV²


DENEY NO:11
DENEY TARİHİ:20/11/2008
DENEYİN ADI:ÇEKİM POTANSİYEL ENERJİSİ NELERE BAĞLIDIR?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:basketbol topu,lastik top,kum havuzu,metre
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Okulun kum havuzuna inilerek zemin düzeltilir ve ilk olarak basketbol topu daha sonra lastik top 50cm yükseklikten ve 1.5m yükseklikten atılarak kumun yüzeyinde bıraktıları iz incelenir..
DENEYİN SONUCU:
1.Yükseklik arttıkça topun bıraktığı izin daha büyük olduğu,ayrıca topun ağırlığı arttıkça izin yine daha kuvvetli olduğu görüldü.
Buna göre yükselik arttıkça iz derinleşir.
Kütle arttıkça iz derinleşir.Formül:EP=mghDENEY NO:12
DENEY TARİHİ:21/11/2008
DENEYİN ADI:AYNI İŞİ DAHA AZ KUVVETLE YAPIYORUM?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Dinamometre,cetvel,tahta takoz,üçgen destek
DENEYİN AMACI:Basit makineler kuvveti nasıl arttırır..
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Tahta takoz sıranın üstüne konulur,dinamometre takozun bir kenarına takılarak 4cm yukarıya kaldırılır ve uygulanan kuvvet ölçülür.
2.Aynı işlem takozun altına üçgen destek konularak bir daha yapılır ve değer okunur
DENEYİN SONUCU:
1..I.durumda dinamometre de okunan değer 12N iken;
II.durumda dinamometre de okunan değer 9N olarak ölçüldü.Küçük bir takozun uygulanan kuvveti nasıl azalttığı görüldü.DENEY NO:13
DENEY TARİHİ:28/11/2008
DENEYİN ADI:KİNETİK ENERJİDEKİ AZALMA
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:ince tahta levha,3 adet kitap,oyuncak araba,metre
DENEYİN AMACI:Sürtünme nasıl etki eder?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.oyuncak araba önce zımpara kağıdı üzerinde çekilir ve dinamometredeki değer ölçülür,Daha sonra aynı araba beton zemin üzerinde çekilerek hareket gözlenir.Sonuç okunarak gözlenir
DENEYİN SONUCU:
1.Zımpara kağıdı üzerinde çekilen arabanın değeri 3N iken,beton zeminde 1.2N ile çekildi.DENEY NO:15
DENEY TARİHİ:01/12/2007
DENEYİN ADI:CİSİMLERİ ELEKTRİKLENDİRELİM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Alüminyum folyo,bağlama parçası,destek,döküm ayak,ebonit çubuk,cam çubuk,yünlü kumaş,ipek kumaş,naylon ip
DENEYİN AMACI:Cisimleri nasıl elektriklendirebiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Alüminyum folyolardan iki tane küçük top yapılarak bağlama parçası,döküm ayak ve destek çubuğu kullanılarak bir düzenek hazırlanır.
2.Ebonit çubuk yünlü kumaşa sürtülerek toplara yaklaştırılır ve durum gözlenir.
3.Cam çubuk ipek kumaşa sürtülerek toplara yaklaştırılır ve durum gözlenir.
4.Daha sonra elektrik yüklü ebonit ve cam çubuklar aynı anda toplara yaklaştırılarak durum gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Yünlü kumaşa sürtülmüş ebonit çubuk toplara yaklaştırıldığında topların birbirini ittiği gözlendi..
2.İpek kumaşa sürtülmüş cam çubuk toplara yaklaştırıldığında topların birbirini ittiği gözlendi..
3.Farklı yüklerle yüklü çubuklar toplara yaklaştırıldığında topların birbirini çektiği gözlendi.

DENEY NO:15
DENEY TARİHİ:24/12/2007
DENEYİN ADI:YAPRAKLARI HAREKETLENDİRELİM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Alüminyum Folyo, Çivi, Kavanoz, Plastik Kapak, ebonit çubuk,cam çubuk,yünlü kumaş,ipek kumaş
DENEYİN AMACI:Cisimlerin elektrik yüklerini nasıl anlayabiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk olarak alüminyum folyodan 10 cm uzunluğunda bir şerit kesilerek lastik tıpaya geçirilmiş olan çivinin üzerine bantlanır.
2.Daha sonra kavanozun kapağı kapatılarak yünlü kumaşa sürtülen ebonit çubuk elektroskobumuzun topuzuna dokundurularak yaprakların hareketi gözlenir.
3.Daha sonra ipekli kumaşa sürtülen cam çubuk elektroskobumuzun topuzuna dokundurularak yaprakların hareketi gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Yünlü kumaşa sürtülen ebonit çubuk elektroskobun topuzuna yaklaştırılınca kapalı durumdaki yapraklar açıldı.
2.ipek kumaşa sürtülmüş cam çubuk dokundurulunca ise önce yapraklar biraz kapandı,daha sonra tekrar açıldı.

DENEY NO:16
DENEY TARİHİ:24/12/2007
DENEYİN ADI:HANGİ AMPULLER IŞIK VERİR?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: İki adet ampul,iki adet duy,iki adet pil(1,5V),iki adet pil yatağı,anahtar,bağlantı kablosu
DENEYİN AMACI:Elektirk devrelerini nasıl kurarsak çalışır?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Ders kitabı sayfa 111 de verilen elektrik devreleri malzemeler yardımı ile kurarak devrelerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
DENEYİN SONUCU:
1.2 ve 4 numaralı devrelerin çalışabileceğine karar verildi.
1 numaralı devrede araya bir iletken kablo eklenirse devreden akım geçeceği ,ampulün yanacağı kararlaştırıldı.
3 numaralı devrede ise anahtar kapatılırsa devreden akım geçeceği, ampulün yanacağı kararlaştırıldı.
5 numaralı devrede ise devreye pil eklenirse devreden akım geçeceğine,ampulün yanacağına karar verildi.
6 numaralı devrede de 3 numaralı devrede olduğu gibi anahtar kapatılırsa devreden akım geçeceği, ampulün yanacağı kararlaştırıldı.

DENEY NO:17
DENEY TARİHİ:31/12/2007
DENEYİN ADI:ELEKTRİK AKIMINI ÖLÇELİM?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Ampul, duy, pil(1,5V), pil yatağı,anahtar,bağlantı kablosu, Ampermetre
DENEYİN AMACI:Elektirk devrelerine ampermetreyi nasıl bağlarsak akımı ölçebiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.pil,ampul,iletken kablo ve anahtar kullanılarak bir devre oluşturulur.Ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir
2.Ampermetre devreye önce pillere ya da ampule paralel olarak bağlanır ve ibrede bir hareket olup olmadığı gözlenir.
3.Daha sonra ampermetre devreye seri bağlanarak ampermetrenin ibresine bakılır.
DENEYİN SONUCU:
1.Ampermetre devreye paralel bağlandığı zaman ampermetrenin ibresinde hiçbir değişiklik gözlenmedi.
2.Ampermetre devreye seri bağlandığı zaman ise ampermetrenin ibresinin hareket ettiği gözlendi ve geçen akım miktarı 1,4 A olarak ölçüldü.


DENEY NO:18
DENEY TARİHİ:31/12/2007
DENEYİN ADI:GERİLİMİ ÖLÇELİM?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Ampul, duy, pil(1,5V), pil yatağı,anahtar,bağlantı kablosu, voltmetre
DENEYİN AMACI:Elektrik devrelerine voltmetreyi nasıl bağlarsak gerilimi ölçebiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.pil,ampul,iletken kablo ve anahtar kullanılarak bir devre oluşturulur.Ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir.
2.Voltmetre devreye önce pillere ya da ampule paralel olarak bağlanır ve ibrede bir hareket olup olmadığı gözlenir.
3.Daha sonra voltmetre devreye seri bağlanarak voltmetrenin ibresine bakılır.
DENEYİN SONUCU:
1.voltmetre devreye seri bağlandığı zaman voltmetrenin ibresinde hiçbir değişiklik gözlenmedi.
2.Ampermetre devreye paralel bağlandığı zaman ise voltmetrenin ibresinin hareket ettiği gözlendi ve geçen akım miktarı 1,5 V olarak ölçüldü.

DENEY NO:19
DENEY TARİHİ:07/01/2008
DENEYİN ADI:GERİLİM İLE AKIM ARASINDAKİ İLİŞKİ?
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Ampul, duy, 3 adet pil(1,5V), pil yatağı,anahtar,bağlantı kablosu, Ampermetre,voltmetre
DENEYİN AMACI:Gerilim ve akım arasında nasıl bir ilişki vardır?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Pil,ampul,iletken kablo ve anahtar kullanılarak bir devre oluşturulur.Ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir.
2.Ampermetre ve voltmetre devreye bağlanarak pil sayıları değiştirilir ve gerilim ile akım arasındaki ilişki aşağıda hazırlanan tabloya kaydedilir. .
DENEYİN SONUCU:
 

DENEME

GERİLİM

AKIM

GERİLİM/AKIM

1.Deneme-1 pil

 

 

 

2.Deneme-2 pil

 

 

 

3.Deneme-3 pil

 

 

 

DENEY NO:20
DENEY TARİHİ:14/01/2008
DENEYİN ADI:AMPULLERİ FARKLI BAĞLAYALIM?
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: İki adet Ampul,iki adet duy, pil(1,5V), pil yatağı,anahtar,bağlantı kablosu, voltmetre,ampermetre
DENEYİN AMACI:Ampulleri nasıl bağlarsak daha verimli kullanırız?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Sınıf önce iki gruba ayrılır.Birinci grup iki ampulu birbirine seri bağlayarak bir devre kurar.İkinci grupta ampulleri paralel bağlı bir devre kurar.
2.Daha sonra bu devrelere ampermetre ve voltmetre bağlanarak geçen akım miktarları ile gerilim ölçülerek kaydedilir ve oluşturulan tabloya bilgiler girilir.
DENEYİN SONUCU:
 

 

I.grup

II.grup

Her bir ampulden ana koldaki akıma eşit akım geçer

x

 

Ampullerden geçen akımın toplamı ana koldan geçen akıma eşittir

 

x

Devrenin toplam direnci her bir ampulün direncinden büyüktür.

x

 

Devrenin toplam eşdeğer direnci her bir ampulün direncinden küçüktür.

 

x

DENEY NO:21
DENEY TARİHİ:17/01/2008
DENEYİN ADI:PARALEL KOLLARDAKİ AKIM
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: 3 adet Ampul, duy, pil(1,5V), pil yatağı,anahtar,bağlantı kablosu, voltmetre,ampermetre
DENEYİN AMACI:Paralel bağlı devrelerde akım nasıldır?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.pil,ampul,iletken kablo ve anahtar kullanılarak bir devre oluşturulur.Ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir.
2.Voltmetre devreye önce pillere ya da ampule paralel olarak bağlanır ve ibrede bir hareket olup olmadığı gözlenir.
3.Daha sonra voltmetre devreye seri bağlanarak voltmetrenin ibresine bakılır.
DENEYİN SONUCU:
1.voltmetre devreye seri bağlandığı zaman voltmetrenin ibresinde hiçbir değişiklik gözlenmedi.
2.Ampermetre devreye paralel bağlandığı zaman ise voltmetrenin ibresinin hareket ettiği gözlendi ve geçen akım miktarı 1,5 V olarak ölçüldü.


DENEY NO:22
DENEY TARİHİ:14/02/2008
DENEYİN ADI:ATOMLARIN HEPSİ AYNI MI?
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Sarı,Kırmızı,Pembe Ve Yeşil Renklerde Boncuklar,Oyun Hamuru,Tel,kibrit kutusu
DENEYİN AMACI:Değişik atom modellerini oluşturabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Kibrit kutuları numaralandırılır.Beyaz renkliler bir numaralı kutuya konulur.
2.Kırmızı renk boncuklar oyun hamuru ile ikişerli yapıştırılır.İki numaralı kutuya ikişer tane konulur.
3.Sarı renk boncuklar da oyun hamuru yardımı ile üçerli yapıştırılır.Üç numaralı kutuya yine ikişer tane konulur.
4.İlk üç aşamada yapılan modellerden ikişer tane alarak dört numaralı kibrit kutusuna konulur.
5.Kalan boncuklar ile de altıgenler oluşturularak birbirine bağlanır ve çizelge oluşturulur.
DENEYİN SONUCU:
 

 

Atomik

Moleküler

Birimdeki atom çeşidi sayısı

Birimlerden her birinde kaç atom var

I.Model

&

 

1

1

II.Model

 

&

1

1

III.Model

 

&

1

1

IV.Model

&

 

3

3

 

DENEY NO:25
DENEY TARİHİ:21/02/2008
DENEYİN ADI:KAĞIDA NE OLDU?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: cam bilye, balon, küçük parçalara bölünmüş kağıt,yünlü kumaş,ipekli kumaş
DENEYİN AMACI:Elektriksel yük ile elektronların çekim kuvvetini kavrayabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk olarak şişirilen balon ve cam bilye kağıt parçalarına dokundurularak değişim gözlenir.
2.Daha sonra balon yünlü kumaşa,cam bilye de ipekli kumaşa sürtülerek tekrar balona yaklaştırılarak gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.İlk aşamada hiçbir şey olmaz iken,ikinci aşamada balon ve cam bilye kağıtları çekmiştir.Bunun sonucu olarak;
Balonu ve bilyeyi oluşturan tanecikler ile kağıdı oluşturan tanecikler arasında bir etkileşim söz konusu olduğuna karar verildi ve bu taneciklerin de kendi aralarında çekim kuvveti yarattıklarına karar verildi.


DENEY NO:26
DENEY TARİHİ:21 /02/2008
DENEYİN ADI: NASIL BİR ARADA DURURUM?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Silgi veya bant,ip
DENEYİN AMACI:Atomu oluşturan alt parçacıkların nasıl bir arada durduğuna dair model yapabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Bir adet silgi ortasından iple bağlanır,başka bir grupta bantı ortasından iple bağlar .
2.İp boş olan ucundan tutularak hızlıca sallanır ve gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Atom modeline göre:Elimiz→çekirdek,
İp→yörünge
Silgi ve bant→elektron olduğuna karar verildi.
2.Elektronların çekirdeğin çekim gücü nedeni ile belli bir yörüngede sabit bir uzaklıkta dolaştıklarına karar verildi.
3.Elektronlardaki yüklere negatif yük,protonlardaki yüklere de pozitif yük adı verildiği hatırlatıldı.DENEY NO:27
DENEY TARİHİ:25 /02/2008
DENEYİN ADI: ATOM MODELİ YAPALIM
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:siyah ve pembe renklerde karton , iletki,makas,kırmızı,yeşil,sarı boncuklar
DENEYİN AMACI:Atom modeli oluşturma
DENEYİN YAPILIŞI:
1.gruplar oluşturularak birkaç elementin atom modeli oluşturulur.Seçilen elementler Be-berilyum,Na-Sodyum,Mg-magnezyum olarak seçildi.
2.Seçilen atomların çekirdek modelini oluşturmak için kırmızı ve yeşil boncuklar kullanılarak proton ve nötronlar yerleştirilir.
3.Pembe renkli kartona 15cm çapında daire çizilerek çekirdeği oluşturur ve hazırlanan bu boncuklar çekirdeğe yapıştırılır.
4.Siyah renkli kartondan da yörüngeler(atom katmanları) kesilerek üzerine sarı boncuklar ile elektronlar yerleştirilir.
DENEYİN SONUCU:
1.Elementlerin katman sayıları:Be→)2)2,
Na→)2)8)1,
Mg→)2)8)2,

DENEY NO:28
DENEY TARİHİ:25/02/2008
DENEYİN ADI: ATOM MODELLERİNİ İNCELEYELİM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:,defter,silgi ,periyodik cetvel
DENEYİN AMACI:Atom modellerinin incelenerek elektron,proton ve nötron sayılarının çizelge halinde çıkarılması.
DENEYİN YAPILIŞI:
 

Numara

Elementin Adı

Proton(+)

Elektron(+)

1

Hidrojen

1

1

2

Helyum

2

2

3

Lityum

3

3

4

Berilyum

4

4

5

Bor

5

5

6

Karbon

6

6

7

Azot

7

7

8

Oksijen

8

8

9

Flor

9

 

DENEYİN SONUCU:
Elementlerin proton ve elektron sayıları üzerinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

DENEY NO:29
DENEY TARİHİ: 28/02/2008
DENEYİN ADI: HAYDİ ATOM OLALIM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Öğrenciler
DENEYİN AMACI:Atomu oluşturan parçacıklara düşen görevleri kavrayabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk olarak 5 proton,5 nötron ve 5 elektronu olan bir atom modeli canlandırılmak üzere 10 erkek 5 kız öğrenci seçilir.
2.Seçilen 5 erkek ve 5 kız öğrenci çekirdeği oluşturmak üzere bir araya gelerek sıkıca birbirine sarılırlar.(proton-nötron)
3.Elektron görevi görecek öğrenciler de çekirdeği oluşturan öğrencilerin etrafında el ele tutuşarak dolanırlar.
4.Anyon ve katyon oluşumu göstermek üzere elektron alınır verilir.Bunun içinde yine sınıftan farklı öğrenciler kullanılır.
DENEYİN SONUCU:
1.Oluşturulan atom modelinde çekirdekte bulunan proton ve nötronların parçalanamadığı,atomdaki yük dengesinin ancak elektronların hareketi ile gerçekleştiği görülmüş oldu.

DENEY NO:30
DENEY TARİHİ: 28/02/2008
DENEYİN ADI: BU ATOMLAR AYNI ELEMENTE Mİ AİT?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: ders kitabı-sh:153
DENEYİN AMACI:Atom modellerindeki proton,nötron ve elektron sayılarını bulabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Kitapta verilen atom modellerindeki elektron,proton ve nötron sayıları tek tek sayılarak hangi elemente ait oldukları periyodik cetvelden bulunur.
DENEYİN SONUCU:
1.a modeli:8 proton b modeli:8 proton c modeli:8 proton
8 elektron 8 elektron 8 elektron
8 nötron→oksijen atomu 8 nötron→oksijen atomu 8 nötron→oksijen atomu

d modeli:3proton e modeli:3 proton
3elektron 3 elektron
3nötron→lityum atomu 3 nötron→lityum atomu


DENEY NO:31
DENEY TARİHİ: 03/03/2008
DENEYİN ADI: KARARLI ATOMLAR
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:3 tane 10 cm, 2 tane 20 cm, 1 tane 30 cm çaplarında kartondan kesilmiş daire,30 tane boncuk
DENEYİN AMACI:kararlı atom modellerini oluşturabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Periyodik cetvelde yer alan helyum,neon ve argon atomlarının elektron dağılımları ve atom modelleri kartonlar ve boncuklar yardımı ile oluşturulur.
DENEYİN SONUCU:
1.her bir atom modeli için:He: 2 tane boncuk,
Ne: 10 tane boncuk,
Ar:18 tane boncuk kullanıldı.
2.Her bir atomun son katmanında 8 elektron bulunduğu tespit edildi.
3.Atomların ortak özellikleri kararlı yapıda olmalarıdır.
4.Yerleştirilemezdi,çünkü bu atomların son katmanlarında 8 elektron vardır.

26386 Kez okundu
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman