Diğer Çalışmalar
Diğerleri
7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Deneyleri 2

DENEY NO:32
DENEY TARİHİ: 03/03/2008
DENEYİN ADI: NASIL KARARLI OLDUM?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Ders kitabı
DENEYİN AMACI:Kararsız atomları nasıl kararlı hale getirebileceğini keşfetmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Kitapta elektron dağılımı verilen atom modelleri incelenerek deneyin sonucu kısmında çizilen tabloya gerekli bilgiler aktarılır.
DENEYİN SONUCU:
 

Elementin Adı

1.Katmandaki elektron sayısı

2.katmandaki

elektron sayısı

3.katmandaki elektron sayısı

Toplam e. sayısı

Proton sayısı

Nötron sayısı

Flor

2

7

-

9

9

9

 

2

8

1

11

11

11

 

Atomlar kararlı elektron dizilimine sahip değillerdir.
Kararlı olabilmeleri için F atomunun 1e elektron alması,Na atomunun ise 1e elektron vermesi gerekir.
Nötr olmayan bu yapılara yüklü atomlar adı verilir.


DENEY NO:33
DENEY TARİHİ:03 /03/2008
DENEYİN ADI: PERİYODİK CETVEL OLUŞTURALIM
DENEY SÜRESİ:2 ders saati
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:polikarbon,çeşitli element örnekleri,renkli kartonlar
DENEYİN AMACI:Periyodik cetveldeki elementlerin yerlerini ve özeliklerini kavrayabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk olarak polikarbonun üzerine periyodik cetvel çizilerek örneği bulunan materyaller üzerine takılır ve periyodik cetvel oluşturulur.
DENEYİN SONUCU:
Periyodik cetvelin özellikleri öğrencilere anlatılır.
4.Yerleştirilemezdi,çünkü bu atomların son katmanlarında 8 elektron vardır.

DENEY NO:34
DENEY TARİHİ:10/03/2008
DENEYİN ADI: ALDIM VERDİM BİR ARADA DURDUM?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Ders kitabı
DENEYİN AMACI:Kararsız atomları nasıl kararlı hale getirebileceğini keşfetmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Kitapta elektron dağılımı verilen atom modelleri incelenerek deneyin sonucu kısmında çizilen tabloya gerekli bilgiler aktarılır.
DENEYİN SONUCU:
1.Atomların Son enerji katmanlarında bulunan elektron sayısı
Mg:2 elektron,O: 6 elektron, Li:1 elektron,F:7 elektron
2.Kararlı olabilmeleri için;Mg`un 2 elektron vermesi,
O`in 2 elektron alması
Li`un 1 elektron vermesi,
F`un da 1 elektron alması gerekir.
3.Kararlı olabilmek için elektron vermeye yatkın olan elementlerin elektronlarını alabilir ve kararlı hale geçebilirler.
4.Nötr değildirler.Elektron alan atomların negatif yükleri artacağı için eksi(-) yüklü olurlar.
5.Elektron veren atomların ise proton sayıları fazla olacağı için Pozitif (+) yüklü olurlar.
6.Elektron alış verişi sonucunda oluşan iyonlar bir arada durarak yeni bir maddeyi yani bileşikleri oluştururlar.
DENEY NO:35
DENEY TARİHİ: 13/03/2008
DENEYİN ADI: HANİ BENİM İKİZİM?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Ders kitabı
DENEYİN AMACI:Kararsız atomları nasıl kararlı hale getirebileceğini keşfetmek(kovalent bağ)
DENEYİN YAPILIŞI:
Kitaptaki şekiller incelenerek yorumlar değerlendirilir.
DENEYİN SONUCU:
1.oksijen molekülündeki atomlar son yörüngelerinde ihityaçları olan iki elektronu ortaklaşa kullanarak bir arada durmaktadırlar.
2.Azot molekülündeki atomlarda aynı oksijen elementindeki elektronlar gibi ortaklaşa kullanıldıkları için bir arada durmaktadır.
3.Hidrojen molekülündeki atomlarda oksijen ve azot molekülündeki atomlar gibi son enerji katmanlarındaki elektronlarını ortaklaşa kullanarak bir arada dururlar.
4.Bu kovalent bağ modeli sınıfta öğrenciler tarafından canlandırıldı.

DENEY NO:36
DENEY TARİHİ: 17/03/2008
DENEYİN ADI: BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Ders kitabı, Klor elementi, sodyum elementi
DENEYİN AMACI:Bileşiklerin kimyasal yapıları onları oluşturan elementlerin kimyasal yapılarından farklı mıdır?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk önce sodyum metali dikkatle incelenir,daha sonra klor da incelenir ve en son olarak yemek tuzu (sodyum klorür ) da incelenerek benzerlik ve farklılıkları incelenir.
2.Daha sonra kitaptan da bu elementlerin molekül yapıları incelenir.Sıkışık düzendeki sodyum atomlarının bağımsız klor atomuyla bir araya gelerek daha farklı yapıdaki sodyum klorürü oluşturdukları gözlendi.
DENEY NO:37
DENEY TARİHİ: 31/03/2008
DENEYİN ADI:EN ÇOK KARIŞIMI KİM HAZIRLAYACAK?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Ders Kitabı ,Beher, Tuz, Su, Alkol, Şeker,Kükürt,İyot,Demir Tozu
DENEYİN AMACI:Karışım oluşturabilmek,heterojen ve homojen karışımı fark edebilmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk önce su ile şeker,daha sonra su ile tuz,su ile kükürt,alkol ile iyot,su ile demir tozu,kükürt ile demir tozu,şeker ile demir tozu karıştırılır ve oluşturulan tabloya yazılır.
DENEYİN SONUCU:
 

Karışımın numarası

Karışımdaki maddeler

Karışımın görünümü

Karışımdaki bileşikler

Karışımdaki elementler

1

Su-şeker

Şeffaf,sıvı

Su-şeker

-------

2

Su-tuz

Şeffaf-sıvı

Su,tuz

-----

3

Su-kükürt

Şeffaf-kükürt ile su ayrı duruyor

Su

Kükürt

4

Alkol-iyot

Şeffaf-sıvı-kahverengi-kokusu var

alkol

İyot

5

Su-demir tozu

Şeffaf-Demir tozu ile su karışmamış

Su

Demir

6

Kükürt-demir tozu

Toz-demir tozu ile kükürt ayırt edilebiliyor

-------

Demir

kükürt

7

Şeker-demir tozu

Toz-demir tozu ve kükürt ayrılabiliyor

şeker

Demir

 

KARIŞIM:İki yada daha fazla element ya da bileşiğin bir araya gelmesi ile oluşan yapıya denir.

DENEY NO:38
DENEY TARİHİ: 31/03/2008
DENEYİN ADI: TANECİKLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Ders Kitabı, Su,Tuz, Şeker, Dereceli Silindir,100ml`lik balonjoje ,çay kaşığı
DENEYİN AMACI:Maddeleri Nereye Kadar Çazebiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.ilk önce 50ml su dereceli silindir ile hazırlanır ve balonjojelere aktarılır,daha sonra I numaralı olana bir çay kaşığı şeker,II numaralı olana da bir çay kaşığı tuz konulur,cam çubuk ile karıştırılır.
DENEYİN SONUCU:
1.I numaralı çözelti için;çözücü=su
Çözünen=şeker
II numaralı çözelti için: Çözücü=su
Çözünen=tuz
2.suda çözünen şeker ve tuz gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrıldı.
3.resimlerin incelenmesi sonucunda tuz kendisini oluşturan moleküllere ya da şeker kendisini oluşturan moleküllere ayrılmamış sadece su içinde eriyerek hal değiştirmiştir.

DENEY NO:39
DENEY TARİHİ: 31/03/2008
DENEYİN ADI: AMPUL NE ZAMAN IŞIK VERİR?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Ders kitabı,tuzlu su çözeltisi,şekerli su çözeltisi,musluk suyu,bağlantı kablosu,1,5V`luk pil,demir çivi,bakır çubuk,3 adet litre kabı,pil yatağı,ampul
DENEYİN AMACI:Hangi çözelti elektrik akımını iletir,keşfedebilmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.pil,ampul,bağlantı kabloları kullanılarak bir elektrik devresi hazırlanarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
2.Bağlantı kabloları uygun bir yerinden ayrılarak bir ucuna bakır çubuk,diğer ucuna demir çivi tutturularak daha önceden hazırlanan şekerli su,tuzlu su ve musluk suyunun bulunduğu beherlere daldırılarak ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir.
DENEYİN SONUCU:
 

Tuzlu su

Şekerli su

Musluk suyu

yandı

yanmadı

yanmadı

 

2.hazırlanan çözeltilerde tanecikler yapı bakımından birbirinden farklı oldukları için tuzu su da tuz iyonlarına ayrılmış ve elektrolit haline geçmiştir.
Fakat şeker molekül yapılı olduğu için elektriği iletmemiştir.
oluşturan moleküllere ayrılmamış sadece su içinde eriyerek hal değiştirmiştir.

DENEY NO:40
DENEY TARİHİ: 31/03/2008
DENEYİN ADI: BİR BİLEŞİK OLUŞTURALIM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:7 gr kükürt tozu,4 gr demir tozu,deney tüpü,ispirto ocağı,kibrit,hassas terazi,maşa
DENEYİN AMACI:Bir bileşik ve karışım arasındaki farkı gözlemleyebilmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.hassas terazi yardımı ile 4 gr demir tozu tartılır ve dereceli silindire boşalrılır.
Yine hassas terazi ile 7 gr kükürt tozu tartılarak o da demir tozunun üstüne konularak ikisinin iyice karışması sağlanır.
2.İspirto ocağı yakılarak karışım ısıtılmaya başlanır ve değişim gözlenir.
3.Oluşan bileşik kükürt ve demir tozlarının oluşturduğu karışım ile karşılaştırılır.
DENEYİN SONUCU:
Deney sonucunda 11 gr FeS bileşiği oluşturulmuş ve bu bileşiğin demir tozu ile kükürt tozu karışımından farklı olduğuna karar verilmiştir.
DENEY NO:41
DENEY TARİHİ: 03/04/2008
DENEYİN ADI: GÜNEŞTE Mİ GÖLGEDE Mİ DAHA ÇOK ISINIR?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:iki adet termometre,aynı cins iki kumaş
DENEYİN AMACI:Güneş ışığını dorudan alan cisimlerin sıcaklıkları gölgede bulunanlara göre daha çok artar mı?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.termometreler aynı cins kumaş ile sarılarak birisi direk güneş ışığı alan bir yere diğeri ise gölgeye konularak 5 dakika beklenir.Daha sonra her iki termometrenin gösterdiği sıcaklığa bakılır.
DENEYİN SONUCU:
 

Kumaşlar

Sıcaklıklar( ˚C)

Sıcaklık değişimi(˚C)

İlk sıcaklık

Son sıcaklık

Gölgedeki kumaş

20 ˚C

25

5

Güneşteki kumaş

20 ˚C

32

12

 

 DENEY NO:42
DENEY TARİHİ: 07/04/2008
DENEYİN ADI: YANSIMA-SOĞRULMA-SICAKLIK İLİŞKİSİ?
DENEY SÜRESİ:20 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Beyaz,turuncu,siyah renklerde kumaşlar,3 adet termometre,el feneri
DENEYİN AMACI:Renkler ve yansıma,soğrulma,ısınma farklı mıdır?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Farklı renklerdeki kumaş parçaları yazı tahtası üzerine konulur ve el fenerinden gelen ışık kumaşlara 15 cm uzaklıktan tutularak kumaşlar üzerindeki yansımaya bakılır.
2.Termometreler farklı renklerdeki kumaşlarla sarılarak ilk sıcaklıkları ölçülür ve doğruca güneş ışığı alan bir yerde 15 dakika bekletilir.Sonuçlar kaydedilir.
DENEYİN SONUCU:
1.Beyaz kumaşta ışığın en çok dağıldığı,turuncu kumaşta daha az dağıldığı ve en az siyah kumaşta dağıldığı gözlendi.
2.
 

Cisim

Yansıtma durumu

Sıcaklıklar

Sıcaklık değişimi

İyi yansır

Zayıf yansır

Çok zayıf

İlk sıcaklık

Son sıcaklık

Siyah kumaş

 

 

x

19

31

12

Turuncu kumaş

 

x

 

21

28

7

Beyaz kumaş

x

 

 

24

29

5

 

 DENEY NO:42
DENEY TARİHİ: 14/04/2008
DENEYİN ADI: RENKLERİN BİRLEŞİMİ BEYAZ MIDIR?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Renk scalası,kalem
DENEYİN AMACI:Renklerin birleşim nasıl bir renk oluşturur?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Daha önceden yapılan renk scalası bir kalemin ucuna geçirilerek scala hızla döndürülür ve oluşan renge bakılır.Skala yavaşladıkça ne gibi değişim olduğu da gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Daire yavaş döndürülürken renkler altın sarısına yakın olarak görüldü.Fakat daire hızlı döndürüldüğünde renkler daha da beyaz bir renge yakın görüldü.
DENEY NO:43
DENEY TARİHİ: 14/04/2008
DENEYİN ADI:HANGİ RENKLERİ GÖRÜRÜZ ?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Üç adet el feneri,kırmızı,mavi, yeşil jelatin,bant
DENEYİN AMACI:Hangi renkler yansılıtılır,hangi renkler soğurulur gözlemleyebilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.El fenerlerinin camları,teker teker kırmızı,mavi ve yeşil jelatinlerle kaplanır ,bulunduğumuzortam karartılır ve üç fenerde ışıkları yakılarak tahtanın yüzeyine doğru tutulur,ışıkların oluşturduğu karışım gözlenir.
2.Daha sonra her el feneri de teker teker tahtaya tutularak renkleri gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Fenerler jelatinle kaplanınca tek tek beyaz tahtaya tutulduğunda fenerlerden aynı şekilde aynı renklerde yansıdığı görüldü.
2.El fenerlerinin ışıklarının kesişim noktalarında ise;
Yeşil kırmızı:sarı Mavi- kırmızı:magenta Yeşil-mavi:cyan
 

 DENEY NO:44
DENEY TARİHİ: 17/04/2008
DENEYİN ADI:KIRILMAYI KEŞFEDİYORUM
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:pencere camı,lazer kalemi,A3 kağıdı
DENEYİN AMACI:Işık farklı ortamlarda nasıl davranır gözlemleyebilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.A3 kağıdı masanın üzerine serilir ,üstüne de cam konulur,lazer kalemi önce dik açı ile daha sonra cama teğet geçecek şekilde yavaş yavaş açı kazandırarak tutulur ve ışığın izlediği yol takip edilerek gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Işığın cam içindeki ve cam dışındaki yolu takip edilerek aşağıdaki çizim oluşturuldu

Işık cam içinde

.
Işık cam dışında

DENEY NO:45
DENEY TARİHİ: 17/04/2008
DENEYİN ADI:CİSMİN YERİNİ KİM DEĞİŞTİRDİ ?
DENEY SÜRESİ:5 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Porselen fincan,para,su
DENEYİN AMACI:Su cisimleri nasıl gösterir?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Porselen bir fincanın içine metal bir para konulur,parayı göremeyene kadar fincandan uzaklaşılır,daha sonra fincanın içine bir başka öğrenci su koyar ve değişiklikler gözlemlenir
DENEYİN SONUCU:
1.Fincanın içindeki paranın su konulduğunda görülebildiği ve yaklaştığı gözlendi.

DENEY NO:46
DENEY TARİHİ: 28/04/2008
DENEYİN ADI:BEYAZ IŞIK BAŞKA HANGİ RENKLERE AYRIŞIR?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Alüminyum folyo,el feneri, ışık prizması,beyaz perde
DENEYİN AMACI:Beyaz ışık renklerine ayrışır mı?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Alüminyum folyo ile el feneri sarılır,ön tarafına küçük bir yarık açılır ,buradan küçük bir ışık sızması sağlanır.
2.Işık demeti ışık prizması üzerine gönderilir ve geçen ışık beyaz perde üzerine düşürülür.
DENEYİN SONUCU:
1.Prizma beyaz ışığı kırmızı,sarı,yeşil,mor,mavi,turuncu renklerine ayırdı.
DENEY NO:47
DENEY TARİHİ: 28/04/2008
DENEYİN ADI:MERCEKLERİ İNCELEYELİM
DENEY SÜRESİ:15 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:İnce ve kalın kenarlı mercekler, el feneriküçük plastik tarak,oyun hamuru
DENEYİN AMACI:Merceklerin benzerlik ve farklılıklarını karşılaştıralım
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Verilen merceklerin benzerlik ve farklılıkları çıkartılarak sınıfta tartışılır.
2.Merceklerle kitap defter ve çeşitli cisimlere bakılır,bakılan mercek türü ve görülenler sınıfta tartışılır.
3.Bu aşamada tarak yardımı ile paralel hale getirilen el feneri ışığı mercekler üzerine yansıtılarak ışığın yolu gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.İnce kenarlı mercekle bakılan isimler küçük görülürken,kalın kenarlı mercekle bakılan cisimler daha büyük görüldü.
2.İnce kenarlı merceklerde gelen ışık bir noktada toplanırken,kalın kenarlı mercekte ışık dağıldı.
DENEY NO:49
DENEY TARİHİ: 01/05/2008
DENEYİN ADI:MERCEKLER NELERE SEBEP OLABİLİR ?
DENEY SÜRESİ:10 Dakika
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:ince kenarlı mercek,cam şişe, kağıt
DENEYİN AMACI:Merceklerle neler yapabiliriz?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İnce kenarlı mercek güneş ışığı alacak şekilde kağıdın üzerine düşürülür ve bir süre tutulur.
2.Aynı işlemler kırık cam şişenin dibi ile de yapılır.Ve sonuçlar gözlenir.
DENEYİN SONUCU:
1.Merceğin bir süre sonra ışığı topladığı yeri yaktığı gözlendi.Aynı işlem cam şişe ile uygulandığında da yine kağıdın yandığı gözlendi.

19088 Kez okundu
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman