Diğer Çalışmalar
Diğerleri
8. Sınıf Fen Deneyleri

                           DENEY NO:01
                            DENEY TARİHİ:27.09.2008
                            DENEYİN ADI:ÜREME HÜCRELERİ NASIL OLUŞUR?
                            DENEY SÜRESİ:30 dakika                           
                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:İp,yeşil,mavi, turuncu renkli kartonlar, boncuklar,bakır tel
 DENEYİN AMACI:üreme hücresi modeli yapabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Kartondan yumurta hücresi kesilir ve boncuk ve ip yardımı ile sperm hücrei yapılarak mayoz bölünme sonucu birleşmeleri poster çalışması yapılır.
DENEYİN SONUCU:
1.Model üzerinde üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu anlatıldı.


                            DENEY NO:02
                            DENEY TARİHİ:15.10..2008
                            DENEYİN ADI:DNA MODELİ YAPALIM
                            DENEY SÜRESİ:30 dakika                           
                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:İp,yeşil,mavi,pembe ve turuncu renkli kartonlar,destek çubuğu,destek ayağı,yeşil ve turuncu boncuklar,bakır tel
 DENEYİN AMACI:sarmal DNA zinciri oluşturabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Kartondan Adenin,Guanin,Citozin ve Timin bazları kesilir.
2.Daha sonra ipler kesilerek adenin ve timin arasına ikili,guanin ile sitozin arasına da üçlü hidrojen bağı oluşturulur.
3.Daha sonra destek çubuğu üzerine değişik sıralarla dizilerek bir DNA zinciri oluşturulur.
 DENEYİN SONUCU:
1.DNA zinciri oluşturulurken öğrencilere gerekli bilgiler verilir.

 


                            DENEY NO:03
                            DENEY TARİHİ:17.10.2008
                            DENEYİN ADI: DOMİNANT  KARAKTER  AĞACI  OLUŞTURALIM
                            DENEY SÜRESİ:20 dakika                           
                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: öğrencilerin fotoğrafları, pembe, kahverengi,yeşil,turuncu kartonlar,yapıştırıcı,makas
 DENEYİN AMACI:dominant ve resesif karakterleri kavrayabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Kartondan bir ağaç modeli kesilerek başka bir karton üzerine yapıştırılır.Öğrencilerin çeşitli özellikleri kağıtlara çıkartılarak ağacın üzerine yapıştırılır. 
 DENEYİN SONUCU:
1.Öğrenciler kendi kalıtsal özelliklerini tanımış oldular.


                            DENEY NO:04
                            DENEY TARİHİ:22.10.2008
                            DENEYİN ADI:MİTOZ BÖLÜNME TABLOSU YAPALIM
                           DENEY SÜRESİ:40 dakika                           
                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:Turuncu,Mavi Ve Kırmızı Renkli Kartonlar,İp,Tel,Kalem,Makas,Pergel
 DENEYİN AMACI:Mitoz bölünmeyi kavrayabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk önce kartonlardan hücreyi temsil etmek üzere 7 adet yuvarlak parçalar kesilir.Bunların içine uygun olan hücre çekirdekleri de kesilir.
2.İkinci aşamada iğ ipliklerini temsil etmek üzere ipler kesilerek hücre modellerinin üst kısımlarına yapıştırılır.
3.İki farklı renkteki tellerden de kromozom çiftlerini oluşturacak  parçalar seçilip hücre çekirdeğinin üzerine yerleştirilirler. 
 DENEYİN SONUCU:
1.Mitoz bölünmenin aşamalarını öğrenciler öğrenmiş oldular.İğ ipliklerini,kromatidleri ve kromozomları canlandırdılar.


                            DENEY NO:05
                            DENEY TARİHİ:22.10..2008
                            DENEYİN ADI: KROSSİNG –OVER`I POSTER HALİNE GETİRELİM                                              
                             DENEY SÜRESİ:20 dakika                           
                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: spagetti bigudi,ip,karton, yapıştırıcı,makas
 DENEYİN AMACI:Krossing-over`ı kavrayabilme
DENEYİN YAPILIŞI:
1.Bigudiler kullanılarak homolog kromozom çiftleri oluşturulur.
2.Krossing-over ve parça değişimi gösterilir.Gerekli açıklamalar alt kısımlarına yazılır.
 DENEYİN SONUCU:
1.krossing-over ile canlılarda çeşitliliğin sağlandığı,bunun nasıl gerçekleştiği anlatıldı.


                            DENEY NO:06
                            DENEY TARİHİ:30.10..2008
                            DENEYİN ADI:HAVADAKİ VE SUDAKİ AĞIRLIKLARI KARŞILAŞTIRIYORUM
                                               DENEY SÜRESİ:20 dakika                           
                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Dinamometre,su,iplik,beher,tenis topu
 DENEYİN AMACI:Taşan su miktarı ile kaldırma kuvveti aynı mıdır?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk olarak beherlere su konulur .
2.Tenis topları ilk önce dinamometre ile ölçülerek ağırlıkları kaydedilir.
3.Daha sonra suya daldırılır ve dinamometredeki ağırlığa tekrar bakılarak kaydedilir.
 DENEYİN SONUCU:
1.İlk ağırlık:156 gr            Son ağırlık:98gr         Suyun kaldırma kuvveti:156-98=58 gr


                            DENEY NO:07
                            DENEY TARİHİ:30.10.2008
                            DENEYİN ADI: KALDIRMA KUVVETİNİN BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER NELERDİR?
      DENEY SÜRESİ:20 dakika                           
                            DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Beher,su,zeytinyağı, alkol,küçük tahta blok,dinamometre,iplik
 DENEYİN AMACI:Sıvıların yoğunlukları kaldırma kuvvetine etki eder mi?Farlı yoğunluktaki sıvıların kaldırma kuvveti de farklı mıdır?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.İlk olarak beherlere eşit hacimde olmak üzere sırasıyla su,zeytinyağı ve alkol konulur.
2.Tahta blok dinamometreye bağlanarak ağırlığı ölçülür.
3.Daha sonra her sıvıya sırası ile konularak dinamometredeki değerler ölçülür.Fark gözlenir.
 DENEYİN SONUCU:
1.Dış ölçüm:155 gr           Su içinde:100 gr   Zeytinyağıiçinde:101 gr        Alkol içinde:103 gr

Ölçümlerin sonucuna göre; “kaldırma kuvveti sıvıların yoğunluğuna göre değişir  ve yoğunluğu az olan sıvını kaldırma kuvveti de azdır” sonucuna varıldı.

                            DENEY NO:08
                            DENEY TARİHİ:05.11..2008
                            DENEYİN ADI:YÜZEN CİSİMLERİN AĞIRLIKLARI KALDIRMA KUVVETİNE EŞİT MİDİR?
      DENEY SÜRESİ:10 dakika                           
     DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Beher,dinamometre,kase,ip,tahta parçası,su
 DENEYİN AMACI:Yüzen cisimlerin ağırlıklarının kaldırma kuvvetine eşit olduğunu bulabilmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.;İlk önce behere su konulur.
2.Daha sonra tahta parçasının  dinamometre ile ağırlığı ölçülür.
3.Yavaş yavaş suya bırakılarak  dinamometredeki değişim gözlenir.Sonuç yüzme tamamen başlayınca kaydedilir.
 DENEYİN SONUCU:
1.Tahta parçasının ağırlığı:85gr                            Sudaki ağırlığı:0 gr
Kaldırma kuvveti:85-0=85 gr olur.

                            DENEY NO:09
                            DENEY TARİHİ:12.11..2008
                            DENEYİN ADI:BASINCI KEŞFEDİYORUM
      DENEY SÜRESİ:10 dakika                           
     DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Aynı ağırlıkta iki adet kitap, sünger, dinamometre, iplik, cetvel, kalın bir çivi, raptiye, şişe mantarı
 DENEYİN AMACI:Katı cisimlerin basıncına neler etki eder?bulabilmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.;İlk olarak süngerin üzerine bir adet kitap,daha sonra iki adet kitap konularak süngerdeki şekil değişikliği gözlenir.Sonra kitap dik konuma getirilerek tekrar süngerin durumuna bakılır.
2.Daha sonra şişe mantarının üzerine kalın bir çivi ve raptiye batırılarak hangisinin girmekte daha çok zorlandığı gözlenir ve basınca etki eden faktörler tespit edilir.
 DENEYİN SONUCU:
1.Süngerin üstüne bir kitap konulduğunda biraz çöktü.Kitap sayısı ikiye çıkınca çökme arttı.
   Kitap dik konuma getirilince yatay konumdakinden daha çok çökme gerçekleşti.
2.Şişe mantarına kalın çivi daha zor batarken,ince uçlu raptiye daha kolay battı.
Buna göre Katılarda basınç;
*Yüzey ile ters orantılı(Yüzey küçük iken basınç büyük,yüzey büyük iken basınç küçük)
*Yüzey ağırlık ile doğru orantılı(Ağırlık arttıkça basınç büyük,ağırlık azalınca basınç küçük)
 
                            DENEY NO:10
                            DENEY TARİHİ:19.11..2008
                            DENEYİN ADI:SIVI BASINCI NELERE BAĞLIDIR?
      DENEY SÜRESİ:10 dakika                           
     DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: İkişer adet 1L`lik ve 2 L` lik  plastik şişe,Paket lastiği veya yapıştırıcı bant,U borusu, lastik hortum, huni, balon, 1 L etil alkol, su, oyun hamuru, cetvel, maket bıçağı
DENEYİN AMACI:Sıvıların basıncına neler etki eder?bulabilmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.;
 DENEYİN SONUCU:
1.

 

 

 


                            DENEY NO:11
                            DENEY TARİHİ:19.11..2008
                            DENEYİN ADI:SIVILARIN BASINCI İLETMESİ
    DENEY SÜRESİ:10 dakika                           
     DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: enjektör,balon,su,toplu iğne,tepsi
DENEYİN AMACI:Sıvılar basıncı her yöne iletir mi?bulabilmek
DENEYİN YAPILIŞI:
1.;Enjektöre su doldurulur ve uç kısmı parmak ile kapatılıp itenekten itilir ve basınç gözlenir.
2.Bir balonun içine su doldurularak tepsiye konulur ve üzerine toplu iğne yardımı ile delikler açılarak suyun akışı gözlenir.Aynı zamanda balonun üzerine bir el ile baskı da yapılır.
 DENEYİN SONUCU:
1.Enjektörün iteneğinin itilemediği gözlendi.Bundan da sıvıların sıkıştırılamayacağı sonucuna varıldı.
2.Balonun üzerine açılan deliklerden bastırıldığında her yöne su çıktığı gözlendi.bundan da sıvıların basıcı her yöne uyguladıkları sonucuna varıldı.

                            DENEY NO:12
                            DENEY TARİHİ:21.11..2008
                            DENEYİN ADI:SHAVA BASINCININ ETKİSİ
    DENEY SÜRESİ:10 dakika                           
     DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER: Boş teneke kola kutusu,Bünzen bek, kibrit,oyun hamuru
DENEYİN AMACI:Gazlar basıncı her yönde mi iletir?
DENEYİN YAPILIŞI:
1.;Kola kutusu bir maşa yardımı ile yanmakta olan bünzen bekin üzerine konulur ve bir süre ısınması beklenir.
2.Isınan kutu alınarak ağzının açık kısmı oyun hamuru ile hava almayacak şekilde kapatılır ve gözlenir.
 DENEYİN SONUCU:
1.Isınan ve ağzı kapatılan kutunun çökmeye başladığı gözlendi.Bunun da dışarıdan uygulanan hava basıncından kaynaklandığı sonucuna varıldı.

42773 Kez okundu
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman