Diğer Çalışmalar
Diğerleri
Fen ve Teknoloji Dersi Proje Konuları 2

 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ
• Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
• Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
• Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
• Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
• Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
• Isaac Newtonun hayatını araştırma.
• Madde, cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
• Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
• Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
• Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
• Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
• Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması
• Organik tarımın araştırılması
• Madam Cruie, Dalton ve Becquerel`in yaşam öykülerinin araştırılması
• Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması
• Hemofili hastalığının araştırılması
• Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
• İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
• Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
• Periskop`un araştırılması
• Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
• Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
• Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
• Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
• Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
• Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
• Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun  araştırılması
• Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
• Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

 

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ  LİSTESİ
• Sindirim sistemi organları ile ilgili poster yapımı
• Boşaltım sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemlerini araştırma
• İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterimi
• Duyu organları ile ilgili poster hazırlama
• Bağımlılık yaratan maddeler hakkında bilgi ve resim toplama
• İş ile ilgili deney düzeneği hazırlama
• Enerji türlerinin araştırılması
• Basit makinelerin yaşantımızdaki önemi ile ilgili kompozisyon yazma
• Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili pano hazırlama
• Elektriklenme çeşitlerini araştırma
• Ampermetre, voltmetre ile ilgili bilgi toplama
• Basit bir elektrik devresi hazırlama
• Periyodik cetveli araştırma
• İlk yirmi element ve simgeleri ile ilgili poster hazırlama
• Atomun yapısını gösteren basit bir model yapımı
• İlk yirmi element atomlarının elektron dağılımını çizme
• Element ve bileşikler arasındaki farklar ile ilgili çizelge hazırlama
• Kovalent ve iyonik bağlı bileşikler için örnek çizimler yapma
• Karışım çeşitlerine örnek numuneler hazırlama
• Elektrolitlerle ilgi deney düzeneği yapma
• Renklerin oluşumu ve görünmesi ile ilgili araştırma
• Işığın yansıması ve kırılması ile ilgili çizimler yapma
• Merceklerin kullanım alanları
• Tür, habitat, popülasyon, ekosistem hakkında bilgi toplama
• Nesli tükenen canlılar ile ilgili araştırma
• Kuyruklu yıldızlar
• Güneş sistemi ile ilgili araştırma
• Teleskoplarla ilgili araştırma
• Uzay ile ilgili yayınlanmış posterleri toplama

 
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ  LİSTESİ

• Mitoz Hücre bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
• Kalıtım hakkında araştırma yapma.
• Mendel`in çalışmalarını araştırma.
• İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma.
• Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma.
• Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırma.
• Mayoz Hücre Bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
• DNA`nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapma.
• DNA`nın kendini nasıl eşlediğini basit bir şema ile gösterme.
• Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarını aralarındaki ilişkileri göstererek açıklama.
•  Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama.
• Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğini araştırma.
• Evrim kavramını örneklerle açıklama.
• Sıvıların kaldırma kuvvetini araştırma.
• Gazların kaldırma kuvvetini araştırma.
• Basınç ve çeşitlerini araştırma.
• Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları.
• Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması.
• Metal, ametal ve yarı metallere örnekler vererek günlük hayattaki kulanım alanların araştırma.
• Kimyasal bağları örneklerle araştırma
• Kimyasal tepkime ve çeşitlerini araştırma.
• Asit yağmurlarını araştırma.
• Su sertliği ve bölgedeki suların sertliğini inceleme.
• Ses ve ses dalgalarını araştırma.
• Isı ve sıcaklık arasındaki farkları örneklerle açıklama.
• Besin zincirini bir besin zinciri hazırlayarak açıklama.
• Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını araştırma.
• Bir elektro mıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden yararlanarak bulma.
• Elektrik akımının manyetik etkisinin günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırma.
• Evrenin oluştuğu Büyük Patlama`yı araştırma.
• Hava olaylarını örneklerle açıklama.


6.SINIF
PROJE KONULARI

• Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması
• Hayvansal hücre çeşitlerinin araştırılması
• İnsanda gelişme dönemleri
• Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
• Organik tarım insanlık için önemi
• Bileşke kuvvet
• Yerçekimi kuvveti
• Dinamometre yapımı
• Atomun yapısı
• Molekül modeli yapımı
• Basit elektrik devresi
• İletken ve yalıtkan maddeler
• Basit reosta modeli
• Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımı
• Soluk alıp verme mekanizması
• Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu, olumsuz etkileri
• Isının yayılma yolları
• Isı yalıtımının teknolojik önemi
• Yansıma kanunları
• Yankı olayı
• Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması
• Madenlerin teknolojik hammadde olarak önemi
• Erozyon olayı

7. SINIF PROJE KONULARI

• Karışımların ayrılma yöntemleri
• Fiziksel olaylar ve insanlara etkileri
• Kimyasal olaylar ve insanlara etkileri
• Periyodik cetvel
• Dinamometre yapımı
• Terazi yapımı
• Kaldıraç çeşitleri yapımı
• Palanga yapımı
• Pascal Prensibiyle çalışan araçlar
• Doğanın dengesini bozan etmenler
• Doğadaki madde döngülerinin çizimi
• Çevreyi kirleten etmenler
• Çevre bozulmasının sonuçları
• Erozyon ve korunma yolları

 

 


8.SINIF PROJE KONULARI

• Kimyasal Bağlar
• Kimyasal denklemler ve denkleştirme yolları
• Kimyasal olaylar ve çevreye yararları
• Asit yağmurlarının oluşumu ve çevreye etkileri
• Besin maddelerinin insanlar için önemi
• Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar
• Oksijenli ve Oksijensiz solunum
• DNA`nın yapısı ve kromozomlar
• Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar
• Kök Hücreler
• Genetik kopyalama
• Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler
• Akraba evliliğinin sonuçları
• Üreme ve çeşitleri
• Mitoz bölünme safhaları
• İnsanda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler
• Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
• Kapı zili ile oluşan basit elektrik devresi
• Elektromıknatıs yapımı

112190 Kez okundu
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman