Yeni Soru Sor
Toplam 18684 adet yeni soru bulunmaktadır
Soru sormak ve teşekkür 1 puan kazandırır. Uygun olmayan soru ve cevapları, Şikayet Et ile bildirip, engelleyiniz.
Soru
Ekle
Soru sormak için üye girişi yapmalısınız

En İyiler

1
B@lina 11704 Puan Dahi
2
Misafir271239 10842 Puan Dahi
3
N@z@r 10045 Puan Dahi
4
Mert-YAMAN 9468 Puan Dahi
5
olmazsaolmazimsin 7638 Puan Dahi
6
Misafir297298 6329 Puan Dahi
7
lokman-hava 6234 Puan Dahi
8
Ender123 6226 Puan Dahi
9
beyzaidk 5660 Puan Dahi
10
aysenaz-uyar 5213 Puan Dahi
Nasıl Puan Kazanılır ? Soru Sistemi Kuralları Cezalı Üyeler
Fen bölümünde toplam 4558 adet soru bulunmaktadır
Fen
03 Kasım 2022 Perşembe
İncele
Bu soru eW-ASD tarafından çözüldü
BeratKalkan
Acemi
1 Teşekkür
30 Puanı var
insan vücudunun başladığı organ
1
Cevap
0
İzleyenler
Bu soruyu henüz izleyen yok
Fen
02 Kasım 2022 Çarşamba
İncele
Bu soru 4 puan değerinde soruldu | 677 Okuma
YerenG
Acemi
0 Teşekkür
3 Puanı var
Karaciğer, metabolik faaliyetler sonucu oluşan zehirli amonyağı daha az zehirli bir atık olan üreye çevirir. Böbrekler kanı süzerek içindeki atık maddelerden ayırır.
Bazı organlara giren ve çıkan damarlardaki kana ait özellikler aşağıdaki gibidir.Verilen bilgi ve görsellerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A Böbrek toplardamarında üre miktarı azdır.
B Böbrek atardamarında oksijen miktarı azdır.
C Karaciğer toplardamarında üre miktarı çoktur.
D Karaciğer atardamarında zehirli madde oranı çoktur.
Soru 2

Sağlıklı bir insanın böbrek atardamarı ile böbrek toplardamarındaki üre ve kan hücreleri miktarına ait grafikler yukarıdaki gibidir.

Buna göre,

Böbrek atardamarındaki üre böbreklerde süzülmüştür.
Sağlıklı bir insanın idrarında kan hücreleri bulunmaz.
İdrarın büyük bir bölümünü tuz oluşturur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 1 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 3
Solunum sistemine ait bazı yapılar numaralanarak verilmiştir.


Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A I, ağız ve burun boşluğunun birleştiği yapıdır.
B II, sesin oluşmasını sağlayan ses tellerini bulundurur.
C III, yutaktan gelen havanın soluk borusuna iletilmesini sağlar.
D IV, oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan hava kesecikleridir
Soru 4
Solunum sistemi konusu ile ilgili balon, pipet, pet şişe ve tıpa kullanılarak aşağıdaki düzenek hazırlanıyor.


Düzenekte pipetler soluk borusu ve bronşları, pet şişe göğüs boşluğunu, pipetlere bağlı balonlar akciğerleri ve pet şişenin alt tarafına gerilen balon ise diyaframı temsil etmektedir.

Buna göre düzenekle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A Sol akciğer sağ akciğerden daha küçük olduğundan akciğeri temsil eden balonların farklı büyüklüklerde seçilmesi doğru bir gösterim olmuştur.
B Resim 3 soluk verme olayını gösterdiğinden diyafram kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde durması gerekirken düz bir şekilde bağlanmasıyla hata yapılmıştır
C Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden seçilen pet şişe sebebiyle göğüs boşluğunun hacmi artmamış ve hata yapılmıştır.
D Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden diyafram kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde aşağı inmesi doğru bir gösterim olmuştur.
Soru 5
Atmosferdeki oksijen oranı yükseklere çıkıldıkça azalır. Bu sebeple yüksek yerlerde vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısı artar.


K, L ve M ile belirtilen durumlarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır ?

A K durumunda birey dağa tırmanıyor olabilir.
B L durumunda birey hastalık geçiriyor olabilir.
C M durumunda birey ani kan kaybı yaşıyor olabilir.
D K durumunda bireyde kanın oksijen taşıma kapasitesi düşüktür.
Soru 6
18-65 yaş arasında, kütlesi en az 50 kg olan her sağlıklı birey kan bağışında bulunabilir.
Bazı kişilere ait özellikler tabloda verilmiştir.B Rh (+) kan grubundaki Ayşe`ye yukarıdaki kişilerden hangisi kan verebilir ?

A Seda
B Ali
C İrem
D Gamze
Soru 7
Vücudumuzdaki tüm kan damarları uç uca bağlansaydı 161.000 km uzunluğa ulaşabilirdi. Bu uzunluk ekvator çevresinin yaklaşık 4 katıdır.


Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi destekler niteliktedir ?

A Dolaşım sisteminin kalp, damarlar ve kandan oluşması
B Atardamarların oksijence zengin kanı kalpten vücuda taşıması
C Kılcal damarların atardamarlar ile toplardamarlar arasında yer alması
D Vücudumuzdaki her bir hücreye damarlar aracılığıyla besin ve oksijen taşınması
Soru 8
Aşağıdaki düzenekte günlük hayatta kullanılan malzemeler ile insan sindirim sistemi modellenmiştir.


Bu düzenek ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A İnce çorap ve süzgeç ile modellenen organlarda emilim olayı gerçekleşir.
B Plastik torba ile modellenen organda proteinlerin kimyasal sindirimi başlar.
C İnce çoraptan beze geçen madde sindirim sonucu oluşan atık maddelerdir.
D Bıçaklı çark bulunan pet şişe ile modellenen organda fiziksel ve kimyasal sindirim görülür.
Soru 9
Besinler, sindirim organlarımızdaki kas hareketleri ile itilerek diğer organlara iletilir. Ağızda başlatılan çiğneme hareketi bir kasılma dalgası oluşturur ve bu dalga tüm sindirim kanalı boyunca yayılır.
Yerçekimi kuvveti besinlerin aşağı doğru taşınmasında yeterli olabilecekken verilen,

Uzanırken besinlerin sindirim kanalında ilerleyebilmesi
Bağırsakların bazı bölgelerinde besinlerin yukarı yönlü taşınabilmesi
Büyük bir besin parçasıyla yemek borusunun tıkanmasının engellenebilmesi
ifadelerinden hangileri kas hareketlerine duyulan ihtiyaca gerekçe olarak gösterilebilir?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 10
Solunum sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmaya öncelikle gerek yoktur ?
A Spor yapmak
B Havas temiz yerlerde bulunmak
C Burundan soluk almak
D Aşırı yağlı besinlerden kaçınmak
Soru 11
Oksijen aşağıdaki yapıların hangisinde enerji elde etmek için kullanılır ?
A Kanda
B Alveollerde
C Hücrelerde
D Kalpte
Soru 12
Vitamin
Karbonhidrat
Protein
Mineraller
Su
Yukarıda verilen maddelerden hangileri sindirilmeden kana karışır ?
A 2 ve 3
B 2, 3 ve 4
C 1, 3 ve 5
D 1, 4 ve 5
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında meydana gelen bazı değişimlerden değildir ?
A Alveol sayısının azalması
B Akciğer hacminin artması
C Diyaframın kubbe şeklini alması
D Kaburgalar arası kasların gevşemesi
Soru 14
Tansiyonun düzenlenmesini sağlar.
Kalsiyum mineral dengesini kontrol eder.
Kandaki zararlı maddeleri süzerek vücuttan uzaklaştırır.
Yukarıda özellikleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir ?
A Pankreas
B Böbrek
C Kalın bağırsak
D Mide
Soru 15
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş yapılardan oluşan sisteme ne ad verilir ?
A Solunum sistemi
B Destek ve hareket sistemi
C Dolaşım sistemi
D Boşaltım sistemi
Soru 16
Enzimler, bir kimyasal tepkimenin başlama enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandıran maddelerdir.


Yukarıdaki grafik aynı miktar ve çeşitteki besinin sindirimine ait K ve L tepkimelerini göstermektedir.

Buna göre,

K tepkimesinde enzim işlev görmüş olabilir.
L tepkimesiyle besin daha hızlı parçalanır.
K tepkimesi kalın bağırsakta gerçekleşebilir.
yargılarından hangileri doğrudur ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 17
Uzun kemikler: Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.
Kısa kemikler: Eni boyuna neredeyse eşit olan kemiklerdir.

Yassı kemikler: Belirli bir boy uzunluğu olmamasına karşın enleri kalınlıklarından fazla olan kemiklerdir.

Arkeologlar yaptıkları kazı çalışmalarında bir canlı fosiline ulaşmıştır. Bu fosilin kemik özelliklerine bakarak hangi canlı türüne ait olduğunu belirlemek amacıyla fosilin farklı bölgelerinden aldıkları çeşitli kemiklere numaralar vermişlerdir. Kemiklerin en, boy ve kalınlıklarını ölçerek aşağıdaki gibi tabloya kaydetmişlerdir.

Kemik Uzunlukları Tablosu:Verilen tanımlar ve kemik uzunlukları dikkate alındığında,

İncelenen kemiklerden sayısı en fazla olan kemik türü uzun kemiktir.
1 numaralı kemik kısa kemiklere örnek verilebilir.
5 numaralı kemiğin esneme özelliği 3 numaralı kemikten daha fazladır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 18
Santrifüj, deney tüpü içindeki farklı yoğunluklardaki maddeleri yüksek dairesel dönme hareketi ile ayrıştıran bir alettir. Santrifüjleme sırasında yoğun olan madde tüpün alt kısmında toplanır.
Sağlıklı bir insanın kanının santrifüjlenmesi sonucu oluşan tabakalar şekildeki gibidir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A Kan plazmasında büyük oranda su bulunur.
B Kanın en yoğun kısmını alyuvarlar oluşturur.
C Kan plazması, kanın hacimce en büyük bölümüdür.
D Alyuvarların sayısı diğer kan hücrelerine göre daha fazladır.
Soru 19

a. Kan akış hızının en fazla olduğu damarlardır.
b. Kan akış hızı kılcal damarlardan daha düşüktür.
c. Atardamarlardan daha geniştirler.
d. Hücrelerdeki karbondioksiti ve zararlı maddeleri toplardamarlara iletir.
Yukarıdaki şemada numaralanarak verilen damar çeşitleri ile damarlara ait özelliklerin eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A 1-a / 2-b / 3-d
B 1-d / 2-a / 3-b
C 1-c / 2-d / 3-a
D 1-d / 2-c / 3-b
Soru 20
Pankreas ve karaciğerin ürettiği sıvılar farklı kanallar ile ince bağırsağın ilk bölümüne dökülür.
Karaciğer karın boşluğunun sağ tarafında bulunur.
İnce bağırsakta gerçekleşen sindirim ve emilim olaylarından sonra sindirilmeyen besin atıkları kasılma hareketleri ile kalın bağırsağa iletilir.
Sindirim sistemine ait aşağıdaki şemalardan hangisi organların yeri ve birbirlerine bağlantıları bakımından doğru çizilmiştir ?


A A
B B
C C
D D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
0
Cevap
Bu soruyu henüz cevap veren yok
0
İzleyenler
Bu soruyu henüz izleyen yok
Fen
02 Kasım 2022 Çarşamba
İncele
Bu soru 4 puan değerinde soruldu | 535 Okuma
YerenG
Acemi
0 Teşekkür
3 Puanı var
Karaciğer, metabolik faaliyetler sonucu oluşan zehirli amonyağı daha az zehirli bir atık olan üreye çevirir. Böbrekler kanı süzerek içindeki atık maddelerden ayırır.
Bazı organlara giren ve çıkan damarlardaki kana ait özellikler aşağıdaki gibidir.Verilen bilgi ve görsellerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A Böbrek toplardamarında üre miktarı azdır.
B Böbrek atardamarında oksijen miktarı azdır.
C Karaciğer toplardamarında üre miktarı çoktur.
D Karaciğer atardamarında zehirli madde oranı çoktur.
Soru 2

Sağlıklı bir insanın böbrek atardamarı ile böbrek toplardamarındaki üre ve kan hücreleri miktarına ait grafikler yukarıdaki gibidir.

Buna göre,

Böbrek atardamarındaki üre böbreklerde süzülmüştür.
Sağlıklı bir insanın idrarında kan hücreleri bulunmaz.
İdrarın büyük bir bölümünü tuz oluşturur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 1 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 3
Solunum sistemine ait bazı yapılar numaralanarak verilmiştir.


Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A I, ağız ve burun boşluğunun birleştiği yapıdır.
B II, sesin oluşmasını sağlayan ses tellerini bulundurur.
C III, yutaktan gelen havanın soluk borusuna iletilmesini sağlar.
D IV, oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan hava kesecikleridir
Soru 4
Solunum sistemi konusu ile ilgili balon, pipet, pet şişe ve tıpa kullanılarak aşağıdaki düzenek hazırlanıyor.


Düzenekte pipetler soluk borusu ve bronşları, pet şişe göğüs boşluğunu, pipetlere bağlı balonlar akciğerleri ve pet şişenin alt tarafına gerilen balon ise diyaframı temsil etmektedir.

Buna göre düzenekle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A Sol akciğer sağ akciğerden daha küçük olduğundan akciğeri temsil eden balonların farklı büyüklüklerde seçilmesi doğru bir gösterim olmuştur.
B Resim 3 soluk verme olayını gösterdiğinden diyafram kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde durması gerekirken düz bir şekilde bağlanmasıyla hata yapılmıştır
C Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden seçilen pet şişe sebebiyle göğüs boşluğunun hacmi artmamış ve hata yapılmıştır.
D Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden diyafram kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde aşağı inmesi doğru bir gösterim olmuştur.
Soru 5
Atmosferdeki oksijen oranı yükseklere çıkıldıkça azalır. Bu sebeple yüksek yerlerde vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısı artar.


K, L ve M ile belirtilen durumlarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır ?

A K durumunda birey dağa tırmanıyor olabilir.
B L durumunda birey hastalık geçiriyor olabilir.
C M durumunda birey ani kan kaybı yaşıyor olabilir.
D K durumunda bireyde kanın oksijen taşıma kapasitesi düşüktür.
Soru 6
18-65 yaş arasında, kütlesi en az 50 kg olan her sağlıklı birey kan bağışında bulunabilir.
Bazı kişilere ait özellikler tabloda verilmiştir.B Rh (+) kan grubundaki Ayşe`ye yukarıdaki kişilerden hangisi kan verebilir ?

A Seda
B Ali
C İrem
D Gamze
Soru 7
Vücudumuzdaki tüm kan damarları uç uca bağlansaydı 161.000 km uzunluğa ulaşabilirdi. Bu uzunluk ekvator çevresinin yaklaşık 4 katıdır.


Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi destekler niteliktedir ?

A Dolaşım sisteminin kalp, damarlar ve kandan oluşması
B Atardamarların oksijence zengin kanı kalpten vücuda taşıması
C Kılcal damarların atardamarlar ile toplardamarlar arasında yer alması
D Vücudumuzdaki her bir hücreye damarlar aracılığıyla besin ve oksijen taşınması
Soru 8
Aşağıdaki düzenekte günlük hayatta kullanılan malzemeler ile insan sindirim sistemi modellenmiştir.


Bu düzenek ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A İnce çorap ve süzgeç ile modellenen organlarda emilim olayı gerçekleşir.
B Plastik torba ile modellenen organda proteinlerin kimyasal sindirimi başlar.
C İnce çoraptan beze geçen madde sindirim sonucu oluşan atık maddelerdir.
D Bıçaklı çark bulunan pet şişe ile modellenen organda fiziksel ve kimyasal sindirim görülür.
Soru 9
Besinler, sindirim organlarımızdaki kas hareketleri ile itilerek diğer organlara iletilir. Ağızda başlatılan çiğneme hareketi bir kasılma dalgası oluşturur ve bu dalga tüm sindirim kanalı boyunca yayılır.
Yerçekimi kuvveti besinlerin aşağı doğru taşınmasında yeterli olabilecekken verilen,

Uzanırken besinlerin sindirim kanalında ilerleyebilmesi
Bağırsakların bazı bölgelerinde besinlerin yukarı yönlü taşınabilmesi
Büyük bir besin parçasıyla yemek borusunun tıkanmasının engellenebilmesi
ifadelerinden hangileri kas hareketlerine duyulan ihtiyaca gerekçe olarak gösterilebilir?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 10
Solunum sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmaya öncelikle gerek yoktur ?
A Spor yapmak
B Havas temiz yerlerde bulunmak
C Burundan soluk almak
D Aşırı yağlı besinlerden kaçınmak
Soru 11
Oksijen aşağıdaki yapıların hangisinde enerji elde etmek için kullanılır ?
A Kanda
B Alveollerde
C Hücrelerde
D Kalpte
Soru 12
Vitamin
Karbonhidrat
Protein
Mineraller
Su
Yukarıda verilen maddelerden hangileri sindirilmeden kana karışır ?
A 2 ve 3
B 2, 3 ve 4
C 1, 3 ve 5
D 1, 4 ve 5
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında meydana gelen bazı değişimlerden değildir ?
A Alveol sayısının azalması
B Akciğer hacminin artması
C Diyaframın kubbe şeklini alması
D Kaburgalar arası kasların gevşemesi
Soru 14
Tansiyonun düzenlenmesini sağlar.
Kalsiyum mineral dengesini kontrol eder.
Kandaki zararlı maddeleri süzerek vücuttan uzaklaştırır.
Yukarıda özellikleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir ?
A Pankreas
B Böbrek
C Kalın bağırsak
D Mide
Soru 15
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş yapılardan oluşan sisteme ne ad verilir ?
A Solunum sistemi
B Destek ve hareket sistemi
C Dolaşım sistemi
D Boşaltım sistemi
Soru 16
Enzimler, bir kimyasal tepkimenin başlama enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandıran maddelerdir.


Yukarıdaki grafik aynı miktar ve çeşitteki besinin sindirimine ait K ve L tepkimelerini göstermektedir.

Buna göre,

K tepkimesinde enzim işlev görmüş olabilir.
L tepkimesiyle besin daha hızlı parçalanır.
K tepkimesi kalın bağırsakta gerçekleşebilir.
yargılarından hangileri doğrudur ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 17
Uzun kemikler: Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.
Kısa kemikler: Eni boyuna neredeyse eşit olan kemiklerdir.

Yassı kemikler: Belirli bir boy uzunluğu olmamasına karşın enleri kalınlıklarından fazla olan kemiklerdir.

Arkeologlar yaptıkları kazı çalışmalarında bir canlı fosiline ulaşmıştır. Bu fosilin kemik özelliklerine bakarak hangi canlı türüne ait olduğunu belirlemek amacıyla fosilin farklı bölgelerinden aldıkları çeşitli kemiklere numaralar vermişlerdir. Kemiklerin en, boy ve kalınlıklarını ölçerek aşağıdaki gibi tabloya kaydetmişlerdir.

Kemik Uzunlukları Tablosu:Verilen tanımlar ve kemik uzunlukları dikkate alındığında,

İncelenen kemiklerden sayısı en fazla olan kemik türü uzun kemiktir.
1 numaralı kemik kısa kemiklere örnek verilebilir.
5 numaralı kemiğin esneme özelliği 3 numaralı kemikten daha fazladır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 18
Santrifüj, deney tüpü içindeki farklı yoğunluklardaki maddeleri yüksek dairesel dönme hareketi ile ayrıştıran bir alettir. Santrifüjleme sırasında yoğun olan madde tüpün alt kısmında toplanır.
Sağlıklı bir insanın kanının santrifüjlenmesi sonucu oluşan tabakalar şekildeki gibidir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A Kan plazmasında büyük oranda su bulunur.
B Kanın en yoğun kısmını alyuvarlar oluşturur.
C Kan plazması, kanın hacimce en büyük bölümüdür.
D Alyuvarların sayısı diğer kan hücrelerine göre daha fazladır.
Soru 19

a. Kan akış hızının en fazla olduğu damarlardır.
b. Kan akış hızı kılcal damarlardan daha düşüktür.
c. Atardamarlardan daha geniştirler.
d. Hücrelerdeki karbondioksiti ve zararlı maddeleri toplardamarlara iletir.
Yukarıdaki şemada numaralanarak verilen damar çeşitleri ile damarlara ait özelliklerin eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A 1-a / 2-b / 3-d
B 1-d / 2-a / 3-b
C 1-c / 2-d / 3-a
D 1-d / 2-c / 3-b
Soru 20
Pankreas ve karaciğerin ürettiği sıvılar farklı kanallar ile ince bağırsağın ilk bölümüne dökülür.
Karaciğer karın boşluğunun sağ tarafında bulunur.
İnce bağırsakta gerçekleşen sindirim ve emilim olaylarından sonra sindirilmeyen besin atıkları kasılma hareketleri ile kalın bağırsağa iletilir.
Sindirim sistemine ait aşağıdaki şemalardan hangisi organların yeri ve birbirlerine bağlantıları bakımından doğru çizilmiştir ?


A A
B B
C C
D D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
0
Cevap
Bu soruyu henüz cevap veren yok
0
İzleyenler
Bu soruyu henüz izleyen yok
Fen
02 Kasım 2022 Çarşamba
İncele
Bu soru 4 puan değerinde soruldu | 692 Okuma
YerenG
Acemi
0 Teşekkür
3 Puanı var
Karaciğer, metabolik faaliyetler sonucu oluşan zehirli amonyağı daha az zehirli bir atık olan üreye çevirir. Böbrekler kanı süzerek içindeki atık maddelerden ayırır.
Bazı organlara giren ve çıkan damarlardaki kana ait özellikler aşağıdaki gibidir.Verilen bilgi ve görsellerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A Böbrek toplardamarında üre miktarı azdır.
B Böbrek atardamarında oksijen miktarı azdır.
C Karaciğer toplardamarında üre miktarı çoktur.
D Karaciğer atardamarında zehirli madde oranı çoktur.
Soru 2

Sağlıklı bir insanın böbrek atardamarı ile böbrek toplardamarındaki üre ve kan hücreleri miktarına ait grafikler yukarıdaki gibidir.

Buna göre,

Böbrek atardamarındaki üre böbreklerde süzülmüştür.
Sağlıklı bir insanın idrarında kan hücreleri bulunmaz.
İdrarın büyük bir bölümünü tuz oluşturur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 1 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 3
Solunum sistemine ait bazı yapılar numaralanarak verilmiştir.


Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A I, ağız ve burun boşluğunun birleştiği yapıdır.
B II, sesin oluşmasını sağlayan ses tellerini bulundurur.
C III, yutaktan gelen havanın soluk borusuna iletilmesini sağlar.
D IV, oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan hava kesecikleridir
Soru 4
Solunum sistemi konusu ile ilgili balon, pipet, pet şişe ve tıpa kullanılarak aşağıdaki düzenek hazırlanıyor.


Düzenekte pipetler soluk borusu ve bronşları, pet şişe göğüs boşluğunu, pipetlere bağlı balonlar akciğerleri ve pet şişenin alt tarafına gerilen balon ise diyaframı temsil etmektedir.

Buna göre düzenekle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A Sol akciğer sağ akciğerden daha küçük olduğundan akciğeri temsil eden balonların farklı büyüklüklerde seçilmesi doğru bir gösterim olmuştur.
B Resim 3 soluk verme olayını gösterdiğinden diyafram kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde durması gerekirken düz bir şekilde bağlanmasıyla hata yapılmıştır
C Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden seçilen pet şişe sebebiyle göğüs boşluğunun hacmi artmamış ve hata yapılmıştır.
D Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden diyafram kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde aşağı inmesi doğru bir gösterim olmuştur.
Soru 5
Atmosferdeki oksijen oranı yükseklere çıkıldıkça azalır. Bu sebeple yüksek yerlerde vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısı artar.


K, L ve M ile belirtilen durumlarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır ?

A K durumunda birey dağa tırmanıyor olabilir.
B L durumunda birey hastalık geçiriyor olabilir.
C M durumunda birey ani kan kaybı yaşıyor olabilir.
D K durumunda bireyde kanın oksijen taşıma kapasitesi düşüktür.
Soru 6
18-65 yaş arasında, kütlesi en az 50 kg olan her sağlıklı birey kan bağışında bulunabilir.
Bazı kişilere ait özellikler tabloda verilmiştir.B Rh (+) kan grubundaki Ayşe`ye yukarıdaki kişilerden hangisi kan verebilir ?

A Seda
B Ali
C İrem
D Gamze
Soru 7
Vücudumuzdaki tüm kan damarları uç uca bağlansaydı 161.000 km uzunluğa ulaşabilirdi. Bu uzunluk ekvator çevresinin yaklaşık 4 katıdır.


Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi destekler niteliktedir ?

A Dolaşım sisteminin kalp, damarlar ve kandan oluşması
B Atardamarların oksijence zengin kanı kalpten vücuda taşıması
C Kılcal damarların atardamarlar ile toplardamarlar arasında yer alması
D Vücudumuzdaki her bir hücreye damarlar aracılığıyla besin ve oksijen taşınması
Soru 8
Aşağıdaki düzenekte günlük hayatta kullanılan malzemeler ile insan sindirim sistemi modellenmiştir.


Bu düzenek ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A İnce çorap ve süzgeç ile modellenen organlarda emilim olayı gerçekleşir.
B Plastik torba ile modellenen organda proteinlerin kimyasal sindirimi başlar.
C İnce çoraptan beze geçen madde sindirim sonucu oluşan atık maddelerdir.
D Bıçaklı çark bulunan pet şişe ile modellenen organda fiziksel ve kimyasal sindirim görülür.
Soru 9
Besinler, sindirim organlarımızdaki kas hareketleri ile itilerek diğer organlara iletilir. Ağızda başlatılan çiğneme hareketi bir kasılma dalgası oluşturur ve bu dalga tüm sindirim kanalı boyunca yayılır.
Yerçekimi kuvveti besinlerin aşağı doğru taşınmasında yeterli olabilecekken verilen,

Uzanırken besinlerin sindirim kanalında ilerleyebilmesi
Bağırsakların bazı bölgelerinde besinlerin yukarı yönlü taşınabilmesi
Büyük bir besin parçasıyla yemek borusunun tıkanmasının engellenebilmesi
ifadelerinden hangileri kas hareketlerine duyulan ihtiyaca gerekçe olarak gösterilebilir?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 10
Solunum sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmaya öncelikle gerek yoktur ?
A Spor yapmak
B Havas temiz yerlerde bulunmak
C Burundan soluk almak
D Aşırı yağlı besinlerden kaçınmak
Soru 11
Oksijen aşağıdaki yapıların hangisinde enerji elde etmek için kullanılır ?
A Kanda
B Alveollerde
C Hücrelerde
D Kalpte
Soru 12
Vitamin
Karbonhidrat
Protein
Mineraller
Su
Yukarıda verilen maddelerden hangileri sindirilmeden kana karışır ?
A 2 ve 3
B 2, 3 ve 4
C 1, 3 ve 5
D 1, 4 ve 5
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında meydana gelen bazı değişimlerden değildir ?
A Alveol sayısının azalması
B Akciğer hacminin artması
C Diyaframın kubbe şeklini alması
D Kaburgalar arası kasların gevşemesi
Soru 14
Tansiyonun düzenlenmesini sağlar.
Kalsiyum mineral dengesini kontrol eder.
Kandaki zararlı maddeleri süzerek vücuttan uzaklaştırır.
Yukarıda özellikleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir ?
A Pankreas
B Böbrek
C Kalın bağırsak
D Mide
Soru 15
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş yapılardan oluşan sisteme ne ad verilir ?
A Solunum sistemi
B Destek ve hareket sistemi
C Dolaşım sistemi
D Boşaltım sistemi
Soru 16
Enzimler, bir kimyasal tepkimenin başlama enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandıran maddelerdir.


Yukarıdaki grafik aynı miktar ve çeşitteki besinin sindirimine ait K ve L tepkimelerini göstermektedir.

Buna göre,

K tepkimesinde enzim işlev görmüş olabilir.
L tepkimesiyle besin daha hızlı parçalanır.
K tepkimesi kalın bağırsakta gerçekleşebilir.
yargılarından hangileri doğrudur ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 17
Uzun kemikler: Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.
Kısa kemikler: Eni boyuna neredeyse eşit olan kemiklerdir.

Yassı kemikler: Belirli bir boy uzunluğu olmamasına karşın enleri kalınlıklarından fazla olan kemiklerdir.

Arkeologlar yaptıkları kazı çalışmalarında bir canlı fosiline ulaşmıştır. Bu fosilin kemik özelliklerine bakarak hangi canlı türüne ait olduğunu belirlemek amacıyla fosilin farklı bölgelerinden aldıkları çeşitli kemiklere numaralar vermişlerdir. Kemiklerin en, boy ve kalınlıklarını ölçerek aşağıdaki gibi tabloya kaydetmişlerdir.

Kemik Uzunlukları Tablosu:Verilen tanımlar ve kemik uzunlukları dikkate alındığında,

İncelenen kemiklerden sayısı en fazla olan kemik türü uzun kemiktir.
1 numaralı kemik kısa kemiklere örnek verilebilir.
5 numaralı kemiğin esneme özelliği 3 numaralı kemikten daha fazladır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir ?
A Yalnız 1
B 1 ve 2
C 2 ve 3
D 1, 2 ve 3
Soru 18
Santrifüj, deney tüpü içindeki farklı yoğunluklardaki maddeleri yüksek dairesel dönme hareketi ile ayrıştıran bir alettir. Santrifüjleme sırasında yoğun olan madde tüpün alt kısmında toplanır.
Sağlıklı bir insanın kanının santrifüjlenmesi sonucu oluşan tabakalar şekildeki gibidir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A Kan plazmasında büyük oranda su bulunur.
B Kanın en yoğun kısmını alyuvarlar oluşturur.
C Kan plazması, kanın hacimce en büyük bölümüdür.
D Alyuvarların sayısı diğer kan hücrelerine göre daha fazladır.
Soru 19

a. Kan akış hızının en fazla olduğu damarlardır.
b. Kan akış hızı kılcal damarlardan daha düşüktür.
c. Atardamarlardan daha geniştirler.
d. Hücrelerdeki karbondioksiti ve zararlı maddeleri toplardamarlara iletir.
Yukarıdaki şemada numaralanarak verilen damar çeşitleri ile damarlara ait özelliklerin eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A 1-a / 2-b / 3-d
B 1-d / 2-a / 3-b
C 1-c / 2-d / 3-a
D 1-d / 2-c / 3-b
Soru 20
Pankreas ve karaciğerin ürettiği sıvılar farklı kanallar ile ince bağırsağın ilk bölümüne dökülür.
Karaciğer karın boşluğunun sağ tarafında bulunur.
İnce bağırsakta gerçekleşen sindirim ve emilim olaylarından sonra sindirilmeyen besin atıkları kasılma hareketleri ile kalın bağırsağa iletilir.
Sindirim sistemine ait aşağıdaki şemalardan hangisi organların yeri ve birbirlerine bağlantıları bakımından doğru çizilmiştir ?


A A
B B
C C
D D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
1
Cevap
0
İzleyenler
Bu soruyu henüz izleyen yok
Fen
29 Ekim 2022 Cumartesi
İncele
Bu soru 4 puan değerinde soruldu | 868 Okuma
berkeee-10
Acemi
0 Teşekkür
31 Puanı var
ışık kirliliğinin gök yüzü gözlemleri açısından olumsuz etkileri nelerdir? :)
3
Cevap
0
İzleyenler
Bu soruyu henüz izleyen yok
Fen
05 Haziran 2022 Pazar
İncele
Bu soru 4 puan değerinde soruldu | 1440 Okuma
kemozkayayapti2
Çırak
2 Teşekkür
54 Puanı var
Dünya ile ilgili buluşlara örnek verir misiniz?
4
Cevap
0
İzleyenler
Bu soruyu henüz izleyen yok
Fen
14 Mart 2022 Pazartesi
İncele
Bu soru LemonLipton tarafından çözüldü
kemozkayayapti2
Çırak
2 Teşekkür
54 Puanı var
*Güneş
*Telefon
*Televizyon
*Alarm
*Lamba
*Bilgisayar
Yukarıdakilerden kaç tanesi ses kaynağıdır?
1
Cevap
0
İzleyenler
Bu soruyu henüz izleyen yok
Kim Nerede
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman