4. Sınıf Fen ve Teknoloji / Maddeyi Tanıyalım
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddeyi Niteleyen Özellikler
0 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer

Maddeyi Niteleyen Özellikler
Kavramlar:  Suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme, mıknatısla çekilme
*Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
Maddeyi niteleyen; suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme ve mıknatısla
çekilme özelliğine değinilir.

Katıların,sıvıların ve gazların temel özellikleri
Katıların,sıvıların ve gazların temel özellikleri
2 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 1 Kavram | 0 Test | 1 Animasyon | 0 Resim | 3 Diğer
Maddenin Hâlleri
Kavramlar: Katı, sıvı, gaz
*Maddenin hâllerini bilir ve aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
*Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
Tanecikli ve boşluklu yapıya girilmez.
Hacim ve kütle kavramları ve birimleri
Hacim ve kütle kavramları ve birimleri
2 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 1 Kavram | 0 Test | 1 Animasyon | 0 Resim | 3 Diğer
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Kavramlar:Kütle, hacim
*Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
Gazların kütle ve hacimlerine girilmez.
*Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
Kütlesi ve hacmi olmayan olguların (Ör: ışık, ısı, gölge vb.) madde olmadığı belirtilir.
Maddenin halleri arasındaki dönüşüm
Maddenin halleri arasındaki dönüşüm
4 Konu | 0 Dosya | 1 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 2 Kavram | 2 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 3 Diğer
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Kavramlar:  Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma
*Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlar ve yapar.
*Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.
Hâl değişimlerinden sadece erime ve donmaya değinilir.
Madde ve cisim
Madde ve cisim
6 Konu | 0 Dosya | 3 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 4 Kavram | 0 Test | 2 Animasyon | 0 Resim | 12 Diğer
Madde ve Cisim
Kavramlar:  Madde, cisim
*Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.
Saf madde ve karışım arasındaki farklar
Saf madde ve karışım arasındaki farklar
2 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
Saf Madde ve Karışım
Kavramlar:Saf madde, karışım
*Günlük yaşamında sıaklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar.
Basit karışımları ayırma yöntemleri
Basit karışımları ayırma yöntemleri
3 Konu | 0 Dosya | 2 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 1 Kavram | 2 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 2 Diğer
Karışımlar Ayrıştırılması
Kavramlar:Eleme, süzme, mıknatısla ayırma
*Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
Doğal,işlenmiş,yapay madde ayrımı
Doğal,işlenmiş,yapay madde ayrımı
2 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 1 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
Karışımların Ekonomik Değeri
Kavramlar:  Katı atıkların ayrıştırılması
*Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman